245686 / Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset

Deadline: 18/07/2027 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
245686 / Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
18/07/2019 17:15 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/07/2027 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
18/07/2027 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
2M-IT Oy
Description
Dynaamisen hankintajärjestelmän mukaisia koulutuspalveluja tarjoavat organisaatiot voivat jättää osallistumishakemuksia dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdokkaat, jotka täyttävät ehdokkaille asetetut soveltuvuusvaatimukset. Soveltuvuusvaatimukset on kuvattu osallistumispyynnön liitteenä olevalla ESPD-lomakkeella sekä osallistumispyynnön osiossa "Muut ehdot".
Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Dynaamisella hankintajärjestelmällä hankitaan mm. seuraavia koulutuspalveluita Tilaajalle:
• järjestelmäkoulutukset
• menetelmäkoulutukset
• sovelluskoulutukset
• projektiosaaminen ja hankejohtaminen
• muut vastaavat koulutukset
Koulutuksiin voivat osallistua 2M-IT:n henkilöstö sekä sen asiakkaiden henkilöstö.
Hankittavat koulutuspalvelut kohdistuvat tarjouspyynnössä tarkemmin yksilöitäviin ja nimettäviin sosiaali- ja
terveydenhuollon sovelluksiin ja tietojärjestelmiin sekä tukijärjestelmiin (esim. talous, HR, toiminnan- ja tuotannonohjaus, asianhallinta ja vastaavat) tai ovat yleisiä projektiosaamiseen ja hankejohtamiseen liittyviä koulutuksia tai edellä mainittuihin liittyviä laajempia koulutusohjelmia. Hankittavien koulutusten koulutuskieli voi tapauskohtaisesti olla suomi tai englanti. Koulutukset voivat olla täydennys- tai lisäkoulutusta tai ne voivat johtaa esim. osallistujien sertifiointiin tai muuhun erityispätevyyteen.
Lisätietoa osallistumispyynnön "Muut tiedot" -osiossa.