HUS 121-2024 / Tietopyyntö: Kuljetusventilaattorit

Deadline: 16/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
HUS 121-2024 / Tietopyyntö: Kuljetusventilaattorit
Type of contract notice
Request for information
Published
11/06/2024 12:40 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
15/08/2024 00:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
16/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
HUS-yhtymä
Description
HUS-yhtymä valmistelee kuljetuskäyttöön soveltuvien ventilaattoreiden hankintaa. Hankinnassa mukana olevat yhteistyökumppanit tarkentuvat valmistelun edetessä.
Hankintaan liittyen pyydämme nyt toimittajilta lisätietoja markkinoilla olevista laitteista. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti valikoimasta, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Hankinta tullaan toteuttamaan dynaamisen hankintajärjestelmän HUS 576-2023 Anestesia ja tehohoito lääkintälaitteet DPS sisäisenä kilpailutuksena. Kiinnostuneita toimittajia kehotetaan tutustumaan kyseiseen dynaamiseen hankintajärjestelmään ja jättämään siihen osallistumishakemuksen.
Tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö, vaan tietopyynnöllä pyritään kartoittamaan markkinoilla olevia vaihtoehtoja toteuttaa hankinta. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä siihen anneta tarjouksia.
Kutsu markkinavuoropuheluun:
Hankintayksikkö varaa oikeuden järjestää markkinavuoropuhelun Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä tietopyyntöön vastanneiden toimijoiden kanssa (toimittajakohtaiset markkinavuoropuhelut). Hankintayksikkö järjestää toimittajakohtaiset markkinavuoropuhelut elo-syyskuussa 2024.
Toimittajakohtaiset kutsut markkinavuoropuheluun toimitetaan ilmoittautuneille toimittajille tietopyynnön määräajan jälkeen.
Markkinavuoropuhelussa toimittajien kanssa hankintayksikkö haluaa keskustella mm. seuraavista asioista:
- osa-aluejaottelu
- valikoiman laajuus
- vertailuperusteet (hinta & laatu)
- HUSin vastuullisuuskriteerit
Kiinnostuneita toimittajia pyydämme toimittamaan lisätietoja valikoimastaan ja esitteet sekä ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun sähköpostitse [email protected] viimeistään pe 16.8.2024 klo 12 mennessä.
Markkinavuoropuheluun osallistuvilla ei ole oikeutta saada korvausta osallistumisesta.
Markkinavuoropuheluun osallistumatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä markkinavuoropuheluun osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan mahdollisessa varsinaisessa tarjouskilpailussa.
Markkinavuoropuhelussa annetut vastaukset eivät sido vastaajaa mahdollisesti myöhemmin toteutettavassa hankinnassa.
Markkinavuoropuhelu ei velvoita HUS-yhtymää toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua ja hankintaa. Mikäli hankinta toteutetaan, se voi olla myös tässä markkinavuoropuhelussa esitetystä poikkeava.
Markkinavuoropuhelulla kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan suunnitteluun.