HUS 255-2019 / Leikkaustoiminnan lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)

Deadline: 18/02/2024 15:01 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HUS 255-2019 / Leikkaustoiminnan lääkintälaitteet 2020-2024 (DPS)
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
09/01/2020 07:00 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
18/02/2024 15:01 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
18/02/2024 15:01 (UTC+02:00)
Organisation
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Description
Pyydämme osallistumishakemuksia leikkaustoiminnan lääkintälaitteiden dynaamiseen
hankintajärjestelmään (DPS).
HUSin tavoitteena on hankkia joustavalla ja yksinkertaisella menettelyllä laadukkaita leikkaustoiminnan lääkintälaitteita tukemaan HUSin ja sen kumppanien tehtävien täyttämistä.
Dynaamiseen hankintajärjestelmään voi jättää osallistumishakemuksia koko sen keston ajan. Dynaamiseen hankintajärjestelmään otetaan mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Varsinaiset hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisillä kilpailutuksilla, joissa kuvataan ja täsmennetään hankinnan kohde.
Dynaamisessa hankintajärjestelmässä on neljä (4) luokkaa (osa-aluetta).
Luokat:
1. Verityhjiölaitteet ja niiden tarvikkeet
2. Lääketieteelliset laserlaitteet
3. Rasvaimulaitteet ja niiden tarvikkeet
4. ICG-fluorografialaitteet
Hakemuksia voi jättää yhteen tai useampaan luokkaan. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä.