Publications

Search

Publications

Open publications (6)

Name
Description
Date of publication
Deadline
PH2023-010 / Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksen (2018) päivittäminen
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Description
Tehtävänä on syksyn 2023 aikana päivittää/laatia vuonna 2018 valmistunut Kilpilahden suuronnettomuuk...
Date of publication
05/09/2023 11:33 (UTC+03:00)
Deadline
22/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
EU contract notice 2023-018 / Huhtisten päiväkodin KVR-urakka
EU-hankintailmoitus
Description
Kts. hankintailmoituksen liiteaineisto. Tarjoajien pyyntö
Date of publication
29/06/2023 10:54 (UTC+03:00)
Deadline
29/09/2023 12:00 (UTC+03:00)
EU contract notice 2023-015 / Sisustus- ja irtokalustesuunnittelu 2023 - 2025 (2027)
EU-hankintailmoitus
Description
Hankinnan kohteena on Porvoon kaupungin toimitilapalveluiden hallinnassa olevien kiinteistöjen korja...
Date of publication
07/09/2023 10:46 (UTC+03:00)
Deadline
11/10/2023 12:00 (UTC+03:00)
EU contract notice 2023-030 / Porvoon kaupungin toimitilapalveluiden ja kaupunki-infran rakennuttamis- ja valvontatehtävät 2023 - 2025 (2027)
EU-hankintailmoitus
Description
Hankinta on jaettu neljään (4) osa-alueeseen seuraavasti: 1. Porvoon kaupungin toimitilapalvelu...
Date of publication
04/09/2023 14:36 (UTC+03:00)
Deadline
11/10/2023 14:00 (UTC+03:00)
EU contract notice 2023-029 / Kone- ja kuljetuskalusto 2024-2026
EU-hankintailmoitus
Description
Porvoon kaupungin kaupunki-infra pyytää tarjoustanne maanrakennuskoneista ja kuljetuskalustosta vuos...
Date of publication
08/09/2023 11:24 (UTC+03:00)
Deadline
17/10/2023 14:00 (UTC+03:00)
EU contract notice 472387 / MARKKINAVUOROPUHELU: Porvoon kaupungin joukkoliikenteen kilpailutus
EU-ennakkoilmoitus
Description
Joukkoliikenne on yksi Porvoon kaupungin kehittämisen kärkihankkeista. Joukkoliikenneuudistus tarkoi...
Date of publication
07/09/2023 10:37 (UTC+03:00)
Deadline