Publications

Search

Publications

Dynamic purchasing systems (6)

Name
Description
Date of publication
Deadline
EU contract notice KEUDno-2021-10377 / TKI-ekosysteemin asiantuntijapalvelut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle
EU Dynamic Procurement system
Description
Hankintajärjestelmän kohteena ovat innovaatiopalvelut, palvelujärjestelmien kehittämispalvelut, hank...
Date of publication
16/12/2021 13:02 (UTC+02:00)
Deadline
16/12/2025 13:02 (UTC+02:00)
EU contract notice KEUDno-2020-527 / Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta KEUDno-2020-527
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Description
Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut asiakkaille, joilla on päihte...
Date of publication
05/05/2021 14:50 (UTC+03:00)
Deadline
05/05/2025 14:50 (UTC+03:00)
EU contract notice KEUDno-2021-418 / Sote-kuljetuspalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Description
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset ku...
Date of publication
17/06/2021 12:40 (UTC+03:00)
Deadline
17/06/2027 12:40 (UTC+03:00)
EU contract notice KEUDNO-2021-5506 / KEUHDno-2021-14 / Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Description
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon ...
Date of publication
27/04/2021 16:39 (UTC+03:00)
Deadline
27/04/2025 16:39 (UTC+03:00)
EU contract notice KEUDno-2020-2731 / Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Description
Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestel...
Date of publication
18/02/2021 13:34 (UTC+02:00)
Deadline
18/02/2027 13:33 (UTC+02:00)
EU contract notice KEUDno-2020-596 / Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Description
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat perusterveydenhuollon ja lääkinnällisen kuntoutuksen ...
Date of publication
29/05/2020 08:34 (UTC+03:00)
Deadline
18/06/2024 10:00 (UTC+03:00)

Open publications (2)