HANK23/052VL / Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029

Deadline: 31/12/2029 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
HANK23/052VL / Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelu 1.1.2024-31.12.2029
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
17/06/2023 10:05 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2029 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2029 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintatoimi pyytää osallistumishakemuksia kuntouttavaa työtoimintaa koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään, jonka perusteella hankitaan
kuntouttavan työtoiminnan ostopalveluita Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2024 -31.12.2029. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osallistumishakemus on sitova ja se tulee laatia ruotsin tai suomen kielellä. Hankintaprosessi on kaksikielinen (ruotsi, suomi).
Hankinta koostuu kolmesta (3) palveluluokasta eli osa-alueesta.
1. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus, jossa sosiaalialan ammattilaisen antamasta tuesta ja ohjauksesta vastaa Pohjanmaan hyvinvointialue.
2. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama tuki ja ohjaus.
3. Työtoimintapaikan järjestäminen ja työtoimintatehtävien ohjaus sekä sosiaalialan ammattilaisen antama työ- ja toimintakykyä kartoittava palvelu.
Jokaiselle osa-alueelle muodostetaan hankinnan perusteella palveluluokkakohtainen palveluntoimittajarekisteri.
Pohjanmaan hyvinvointialue hyväksyy hankintajärjestelmään kaikki hankinnan soveltuvuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Hankintajärjestelmän sisäisissä kilpailutuksissa päätöksenteon perusteena on laatu, maks. 100 pistettä. Pisteet lasketaan palveluittain (osa-alueittain).
Hyvinvointialue voi hankkia kuntouttavan työtoiminnan palvelua tekemällä kirjallisen sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan palveluiden tuottamisesta rekisteröidyn yhdistyksen, rekisteröidyn säätiön, valtion viraston tai rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan kanssa.
HUOM! Kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 13 §:n 2 momentin mukaan kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yritykseltä. Yritykset eivät voi jättää osallistumishakemusta, vaan ne hylätään automaattisesti.
Palveluntuottaja ei voi käyttää alihankintaa tämän hankinnan mukaisissa palveluissa.