429629 / Tietopyyntö: Ostolaskuoperaattorin hankinta palveluna

To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
429629 / Tietopyyntö: Ostolaskuoperaattorin hankinta palveluna
Type of contract notice
Request for information
Published
25/01/2023 14:23 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
02/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
08/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Description
Helsingin kaupungin asunnot Oy (myöhemmin Heka) valmistelee kilpailutusta koskien ostolaskuoperaattoripalvelua.
Hankittavat palvelut:
Ostolaskujen välityspalvelu
- Verkkolaskut (B2B)
- e-laskut
- Sähköpostilla tulleiden ostolaskujen sähköinen välitys Tilaajalle
- Paperisten ostolaskujen skannaus ja sähköinen välitys Tilaajalle
Yllä mainittua hankittavaa palvelua koskevat lisäpalvelut:
Asiakkuudenhallintapalvelut
- Operaattorin Tukipalvelut
- Nimetty yhteyshenkilö
- Palveluiden raportointi
Tällä tietopyynnöllä kutsutaan toimittajia markkinavuoropuheluun hankintaan liittyvistä kysymyksistä. Tietopyynnön tavoitteena on saada kattavasti hankintaa koskevaa tietoa, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
Tämä tietopyyntö ei ole tarjouspyyntö, eikä se sido Hekaa julkaisemaan myöhemmin tarjouspyyntöä. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan tarjouspyyntöä kuvatulla tavalla. Kaikki tietopyynnössä ja sen liitemateriaaleissa esitetyt suunnitteilla olevaa hankintaa koskevat tiedot ja vaatimukset ovat vielä tässä vaiheessa alustavia ja ne voivat muuttua.
Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät myöskään sido kysymyksiin vastannutta yritystä. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa, eikä tietopyyntöön vastaaminen ole edellytys mahdolliseen myöhemmin julkaistavaan tarjouskilpailuun osallistumiselle.