RAUM/55/02.08.00/2020 / Kotihoidon toimittajarekisteri (DPS)

Deadline: 31/01/2025 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
RAUM/55/02.08.00/2020 / Kotihoidon toimittajarekisteri (DPS)
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
10/01/2021 13:05 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
31/01/2025 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/01/2025 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Rauman kaupunki
Description
Kotihoito tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kokonaisuuteen sisältyy myös sairauksien hoitoon, toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä kuntoutumiseen liittyvä ohjaus.
Laadukas kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan hoito- ja/tai palvelusuunnitelmaan. Palvelusuunnitelma laaditaan asiakkaan ja viranhaltijan kanssa. Hoitosuunnitelma laaditaan asiakkaan ja Palveluntuottajan kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista seurataan ja sitä tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa. Mikäli palvelun tarvetta arvioidessa sosiaali- ja terveysvaliokunnan vahvistamat vanhuspalvelujen kotihoidon kriteerit, vammaispalvelulain ja -asetuksen vaatimukset täyttyvät tai muun asiakkaan palvelutarpeen arvion perusteella, tulee riittävä ja tarkoituksenmukainen palvelu asiakkaalle järjestää.
Palveluun tarjottavien henkilöiden tulee täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa sekä terveydenhuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa vaadittu kelpoisuus (L sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja asetus 608/2005 tai L terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994 ja asetus 564/1994).
Tarjouspyynnössä ei ole kyse palvelusetelijärjestelmästä vaan tarjoajien kesken solmitaan sopimus, jonka puitteissa Rauman kaupunki voi ostaa kotihoitopalvelua asiakkaille tarvittaessa.