415100 / Kutsu markkinavuoropuheluun - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen whistleblower ilmoituskanava

To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
415100 / Kutsu markkinavuoropuheluun - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen whistleblower ilmoituskanava
Type of contract notice
Request for information
Published
22/09/2022 14:58 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
23/09/2022 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
05/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Espoon kaupungin hankintapalvelut
Description
Tämä on kutsu markkinavuoropuheluun koskien Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen whistleblower ilmoituskanavaa.
Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan ilmoitus markkinavuoropuhelusta mahdollisille hankinnasta kiinnostuneille toimittajille.
Markkinavuoropuhelu koskee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ilmoituskanavaa, joka on EU-direktiivin mukainen palvelu (Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (EU) 2019/1937), missä hyvinvointialueen työntekijöillä sekä asukkailla on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä, korruptiosta yms. sisäiseen tarkastukseen nimettömänä (tai nimellä) ilmiantokanavan kautta siten, ettei ilmoittajasta jää hänen niin halutessaan mitään jälkiä esim. järjestelmän lokeihin.
Tavoitteena on anonyymi kanava, jota voivat käyttää sekä koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilökunta sekä asukkaat että sopimuskumppanit/alihankkijat. Hankinnalla haetaan yhtä (1) kokonaisvastuullista toimittajaa toimittamaan palvelu nettipohjaisena palveluna. Hankinnalla haetaan valmisratkaisua.
Vastaamaan tietopyyntöön tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/4C777E696E31DAAA
Markkinavuoropuhelussa kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Markkinavuoropuhelu ei velvoita toteuttamaan hankintaa tässä dokumentissa kuvatulla tavalla.
Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei myöskään vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun vastanneille ja osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta.