306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla

Deadline: 31/12/2031 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
306159 / Tuomi Logistiikan välittämät henkilökuljetukset sekä tavarakuljetukset henkilökuljetuskalustolla
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
28/08/2020 06:05 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2031 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2031 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Tuomi Logistiikka Oy
Description
Tuomi Logistiikka Oy perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän, jonka kautta hankitaan Tuomen henkilökuljetukset sekä muita kuljetuksia kuten henkilökuljetuskalustolla suoritettavia tavarakuljetuksia.
Dynaamisen hankinnan kuvaus
Dynaamisessa hankintajärjestelmässä kilpailutetaan kaikki Tuomi Logistiikka Oy:n henkilökuljetukset sekä pieniä tavarakuljetuksia henkilökuljetuskalustolla. Erilaisia kuljetuskilpailutuksia avataan järjestelmän voimassaoloaikana ja kilpailutuksen kohteet voivat poikketa hieman toisistaan samoin kuin hankintakohtaiset kalustovaatimukset.
Järjestelmään voi hakeutua koko järjestelmän voimassaoloajan. Järjestelmään hakeutuminen ei tarkoita suoraan voitettua kilpailutusta vaan hyväksymisen jälkeen tulee jättää tarjous järjestelmässä avattaviin kilpailutuksiin. Voimassa oleviin sopimukseen eli jo kilpailutettuihin hankintoihin ei voi jättää tarjousta ennen kuin kilpailutus avataan uudelleen.
Järjestelmän ulkopuolella on vain tai pääasiassa tavarankuljetukseen tarkoitetulla kalustolla suoritettavat tavarakuljetukset sekä Tuomi Logistiikan kilpailuttamat asiakkaiden erilliskilpailutukset kuten kuntien omat kuljetussopimukset, joista kunta itse solmii sopimuksen. Lisäksi hankintajärjestelmän ulkopuolella on mahdollisesti omalta konsernilta tehtävät hankinnat.
Lisäksi Tuomi Logistiikalle saattaa tulla välitettäväksi henkilökuljetuksia, jotka on kuntien itsensä kilpailuttamia ja heidän solmimiaan hankintasopimuksia, jotka siirtyvät Tuomen hallintaan kesken sopimuskauden. Sopimusten päätyttyä nämäkin kuljetukset kilpailutetaan dynaamisen järjestelmän kautta.