644/02.08.00/2022 / Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelun hankinta 2023 - 2025

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
644/02.08.00/2022 / Talouden ja hallinnon tarkastuspalvelun hankinta 2023 - 2025
Type of contract notice
National procurement notification
Published
22/09/2022 15:24 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
10/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
17/10/2022 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Laukaan kunta
Description
Hankinnan kohteena on Laukaan kunnan kuntalain (410/2015) mukaisen hallinnon ja talouden tarkastuksen suorittaminen sekä tarjouspyynnössä erikseen mainitut muut tarkastuspalvelut sekä lisäksi kunnan määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen
tilintarkastuslain (1141/2015) mukainen tilintarkastus sekä muut mahdolliset tarkastuspalvelut tilikausia 2023 - 2025 vastaavilta vuosilta + optiomahdollisuus tilikausille 2026 - 2027.