415477 / Lastensuojelun toimeksiantosuhteinen perhehoito / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote

To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
415477 / Lastensuojelun toimeksiantosuhteinen perhehoito / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote
Type of contract notice
Request for information
Published
22/09/2022 14:19 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
10/10/2022 09:30 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
10/10/2022 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Description
Tietopyyntö koskee Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen, Siun soten asiakkaille perhehoitolain (263/2015) perusteella ostopalveluna hankittavaa, sijaisperheissä järjestettävää perhehoitoa sopimuskaudelle (tavoite) 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Tilaaja tekee toimeksiantosopimuksen perhehoidon antamisesta perhehoitajan kanssa ja hankintasopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Lapsen hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään sijaisperheessä.
Tämän tietopyynnön tarkoituksena on tiedottaa palveluntuottajia tulevasta kilpailutuksesta,
kartoittaa markkinoiden tilannetta, mahdollistaa palveluntuottajien kommentointi ja muutosehdotusten esittäminen suunnitteilla olevasta hankinnasta sekä saada palveluntuottajilta hankintaa koskevaa, ajankohtaista tietoa, jotta tuleva kilpailutus saadaan toteutettua mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.
Kommentteja ja toteutusehdotuksia suunnitteilla olevaa hankintaa koskien voi esittää Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa "Kysymykset ja vastaukset" 10.10.2022 klo 9:30 mennessä tai kohdassa "Tietopyynnön vastauksen lähetys" 10.10.2022 klo 10:00 mennessä lataamalla palveluun erillinen liitedokumentti. Mikäli palveluun ladataan erillinen liite, tulee painaa myös kohdasta "Lähetä vastaus tietopyyntöön".
Tietopyynnöllä toivotaan kommentteja/ehdotuksia suunnitteilla olevaa Pohjois-Karjalan
hyvinvointialue, Siun soten Lastensuojelun toimeksiantosuhteisen perhehoidon kilpailutusta koskien seuraaviin asioihin:
- Jos tarjouspyyntö julkaistaan oheisena olevan tarjouspyyntöluonnoksen mukaisena, tuletteko jättämään tarjouksen?
- Jos ette aio jättää tarjousta, kertokaa tarkemmin miksi?
- Muita tarjouspyyntöluonnoksesta esiin nousseita huomioita
Alustava kilpailutuksen aikataulu (ei sitova, voi muuttua):
1. Tietopyyntö avoinna 10.10.2022 saakka.
2. Tarjouspyyntö julkaistaan Hilmaan lokakuussa 2022. Tarjousaikaa väh. 21 päivää.
3. Hankintapäätös marraskuussa 2022.
4. Kun hankintapäätös on lainvoimainen (tavoite joulukuun 15. päivä mennessä), allekirjoitetaan sopimukset.
(Sopimukset tulisi saada voimaan joulukuun 2022 loppuun mennessä). HUOM! Hankintasopimus voidaan allekirjoittaa sopimustoimittajan kanssa, vasta kun kaikki tarjouspyynnössä vaaditut liitteet ja lisätiedot on toimitettu hankintayksikön tarkistettavaksi.
5. Sopimuskausi alkaa 1.1.2023.
Tähän tietopyyntöön EI jätetä tarjousta, vastaamalla tietopyyntöön voi esittää ainoastaan kommentteja.
Hankintayksikkö ja tilaaja eivät vastaa tietopyyntöä ja tarjouspyyntöluonnosta koskeviin kommentteihin ja kysymyksiin eikä tietopyyntö ei velvoita yhteishankintayksikköä (Pohjois-Karjalan hankintatoimi) toteuttamaan suunnitteilla olevaa hankintaa tarjouspyyntöluonnoksessa kuvatulla tavalla, aikataululla tai tietopyyntöön mahdollisesti saatavien kommenttien mukaisesti.