426615 / Jamk - WordPress-sivustojen uudistaminen, käyttöönotto ja ylläpito

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
426615 / Jamk - WordPress-sivustojen uudistaminen, käyttöönotto ja ylläpito
Type of contract notice
National procurement notification
Published
25/01/2023 18:41 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
06/02/2023 09:30 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
13/02/2023 13:00 (UTC+02:00)
Organisation
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Description
Projektin yhteydessä uudistetaan Avoimet oppimateriaalit –sivusto ja Helpdesk-sivusto. Lisäksi projektissa luodaan kokonaan uusi, verkkolehden kaltainen ns. Julkaisuportaali-sivusto. Projektin aikana myös toteutetaan toimittajan käyttöpalveluun siirtyville Blogit- ja Verkkolehdet –sivustoille uusi teema.
Projektissa mukana olevat Jamkin WordPress-alustalla olevat Avoimet oppimateriaalit-sivusto sekä sisällöllisesti jäädytettävät blogit.jamk.fi ja verkkolehdet.jamk.fi siirretään valitun toimittajan käyttöpalveluiden piiriin. Kokonaan uusi Julkaisuportaali-sivusto tulee myös toimittajan käyttöpalveluiden piiriin. Uudistuksessa mukana oleva Helpdesk (Help-ohjesivusto) ei siirry toimittajan käyttöpalveluiden piiriin.
Valittavalla toimittajalla on kokonaisvastuu WordPress-sivustojen uudistusten konseptoinnista, toteuttamisesta ja sovittujen palveluiden käyttöönottamisesta. Toimitus sisältää sivustokohtaisesti mm. konseptoinnin, käyttöliittymien ja visuaalisen ulkoasun suunnittelun, teknisen toteutuksen WordPress-alustalla, toteutuksen vaatimat määrittely- ja suunnittelutehtävät sekä projektinhallinnan. Lisäksi toimittajalta edellytetään tarvittaessa tukea käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä, kuten käyttäjien kouluttamisessa. Toimittaja vastaa projektin tarpeita vastaavien kehitys- ja testiympäristöjen perustamisesta.
Vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä sekä liitteissä 1. Hankinnan kuvaus ja 2. Vaatimusmäärittely dokumenteissa ja sopimusluonnoksissa.
Tavoitteena on, että projektityöt voidaan käynnistää viimeistään huhtikuun 2023 alussa.
Sivustojen tulisi olla konseptin mukaisina sisällönsyöttövalmiudessa Help-ohjesivuston osalta kesäkuussa 2023, ja Avoimet oppimateriaalit -sivuston sekä ns. Julkaisuportaalin osalta elokuussa 2023. Tavoitteena on, että kaikki uudistusten kohteena olleet sivustot on julkaistu viimeistään marraskuun alussa 2023 ja niin, että Help-ohjesivusto sekä Avoimet oppimateriaalit -sivusto julkaistaan samanaikaisesti. Sivustokohtainen julkaisuaikataulu tarkennetaan projektin alussa yhdessä toimittajan kanssa.
Tavoitteena on ottaa toimittajan ylläpitopalvelut käyttöön erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Ylläpitopalvelut otetaan käyttöön muille paitsi Help-ohjesivustolle.