442442 / Mt 313 parantamisen rakennuttajakonsultti

To deadline:

Summary

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
442442 / Mt 313 parantamisen rakennuttajakonsultti
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
25/01/2023 21:05 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
29/01/2023 12:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
02/02/2023 12:00 (UTC+02:00)
Organisation
Asikkalan kunta
Description
Asikkalan kunta rakennuttaa yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa Mt 313 jalankulku- ja pyöräilyväylän välille Loukkuharju – Vesivehmaa. Urakka tullaan toteuttamaan keväällä ja kesällä 2023. Asikkalan kunnan tekninen lautakunta on valinnut työmaan urakoitsijan 17.2.2023. Työmaa tullaan aloittamaan 3/2023.
Valvontatyömaan kestoksi arvioidaan 5 kk ja tarjouspyyntö pyydetään tavoitehinnalla 160 tunnille, sisältäen matkakulut (matkatunnit + matkakulut).
Rakennuttajankonsultin tehtävät:
- Työmaakokousten järjestäminen 4 viikon välein, sekä sihteerinä toimiminen kokouksissa
- Työmaan valvonta 2 krt/vko
- Urakkasopimuksen ja työaikataulun valvonta
sopia aikatauluista, liikenteestä ja töiden yhteensovittamisesta
- sopia kelpoisuus- ja laadunvarmistusaineiston sisällöstä ja hyväksyä em. aineisto
- huomauttaa sopimuksen vastaisesta tai virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa keskeyttää sopimuksen vastainen tai virheellinen työ
- antaa pienissä ja kiireellisissä tapauksissa rakentamissuunnitelmien muuttamista koskevia määräyksiä. Muutokset sovitaan ja kirjataan työmaapäiväkirjaan työkohdevalvojan välityksellä.
- antaa ohjeita asiakirjakohtien tulkinnoissa.
- oikeus keskeyttää työt, kunnes työturvallisuus tai liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu
- antaa lupa kiireellisen lisä- tai muutostyön tekemiseen, mikäli on olemassa välittömän vaaran tai vahingon uhka
- Vahvistaa työvaiheiden valmistumiset
- Laatia valvonta materiaali ja viedä ne BEM-projektipankkiin.
- Muut rakennuttajankonsultin tehtävät
Hankintamenettelynä käytetään hankintalain 32 §:ssä tarkoitettua avointa menettelyä. Tarjouspyynnön perusteella kaikki halukkaat tarjoajat voivat jättää tarjouksen.