KEUDNO-2020-527 / Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta KEUDno-2020-527

Deadline: 05/05/2025 14:50 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KEUDNO-2020-527 / Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta KEUDno-2020-527
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
07/05/2021 11:55 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/05/2025 14:50 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
05/05/2025 14:50 (UTC+03:00)
Organisation
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Hankinnan kohteena ovat asumispalvelut ja asumiseen liittyvät palvelut asiakkaille, joilla on päihteiden ongelmakäytöstä tai mielenterveysongelmasta johtuva tuen tarve tai muu sosiaalihuoltolain 11 §:n tarkoittama tuen tarve. Asumiseen liittyvinä muina palveluina voivat tulla kysymykseen sosiaalinen kuntoutus, ammatillinen tukihenkilötoiminta sekä ohjaus ja neuvonta. Hankinnan kohteena on lisäksi ensisuojapalvelu asunnottomille henkilöille. Kyseessä on tilapäinen yöaikainen majoituspalvelu, jonne voi tulla myös päihtyneenä. Kunkin palvelun sisältö ja vähimmäisvaatimukset kuvataan palvelua koskevassa palvelukuvauksessa, joka on hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön liite. Hankintajärjestelmän kohde ja ehdot on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN PERIAATTEET.
Hankintajärjestelmä on perustamisvaiheessa jaettu luokkiin seuraavasti: Luokka 1 Tuettu asuminen, Luokka 2 Palveluasuminen, Luokka 3 Tehostettu palveluasuminen, Luokka 4 Ammatillinen tukihenkilötoiminta, Luokka 5 Ensisuojapalvelu.
Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Palveluntuottajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti. Hankintajärjestelmä on voimassa neljä (4) vuotta sen perustamisesta lukien. Tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.
Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 10.06.2021 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 työpäivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt kohdistuvat luokkiin 1–3. Ne lähetetään heti, kun ainakin edellä mainittuun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty. Osallistumispyynnön liitteenä olevat hankintajärjestelmän sisäisten kilpailutusten tarjouspyynnön ehdot ja palvelun sisältö ovat luonnoksia, joihin tilaaja voi tehdä tarkennuksia ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä. Tarjoajien on tarkoin tutustuttava lopullisiin asiakirjoihin.