KEUDNO-2021-418 / Sote-kuljetuspalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä

Deadline: 17/06/2027 12:40 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KEUDNO-2021-418 / Sote-kuljetuspalvelujen dynaaminen hankintajärjestelmä
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
19/06/2021 09:45 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
17/06/2027 12:40 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
17/06/2027 12:40 (UTC+03:00)
Organisation
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Hankinnan kohteena ovat sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuljetukset ja muut tarpeen mukaiset kuljetukset. Kuljetuspalvelu pitää sisällään tarpeen mukaisen ajoneuvon sekä kuljettajan. Kuljetusten kokonaisvaltaisesta ohjauksesta, tilausvälityksestä ja reitityksestä vastaa tilaajan ohjauskeskus.
Kuljetukset perustuvat pääosin sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lainsäädäntöön. Palvelun käyttäjinä ovat pääosin tilaajan asiakkaat. Käyttäjinä voi olla myös sote-palveluhenkilöstöä ja muita ryhmiä. Kuljetukset ovat yksilöllisiä kuljetuksia yksilöllisillä reiteillä tai ne voivat toteutua reittikuljetuksina. Kohteena voivat olla sote-kuljetuksia korvaavat palvelulinja- ja vastaavat kuljetukset kuntayhtymän asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös Hyvinkään kaupungin sellaiset palvelulinjakuljetukset kunnan asukkaille, jota on tarkoituksenmukaista järjestää yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kanssa. Hyvinkään kaupungin osuus hankinnan arvosta on 450.000 euroa.
Hankinnan kohteena voi olla vähäisessä määrin kuntayhtymän toimintaan liittyviä tavarakuljetuksia sekä vainajien kuljetuksia tarpeen mukaisella ajoneuvolla toteutettuna.
Hankintajärjestelmän kohde ja ehdot on kuvattu liitteessä "Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet".
Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Hankintajärjestelmä on voimassa kuusi (6) vuotta sen perustamisesta lukien. Tilaaja voi jatkaa voimassaoloa uudella hankintailmoituksella.
Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa henkilökuljetuspalveluiden kilpailutuksia dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä vastaa hankintajärjestelmän ylläpitämisestä kaikkien hankintayhteistyöhön osallistuvien tilaajien puolesta ja lukuun. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä tekee hankintajärjestelmän perustamisen yhteydessä ja sen jälkeen tarvittavat hankintapäätökset ja muut hankintamenettelyyn liittyvät ratkaisut ja antaa ne tiedoksi asianosaisille. Kumpikin tilaaja tekee itse hankintasopimukset hankintajärjestelmään hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa ja vastaa sopimuksen noudattamisesta vain omasta puolestaan.
Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 26.8.2021 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 15 päivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.
KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ
Ehdokas = Osallistumishakemuksen jättävä palveluntuottaja.
Osallistumishakemus = Palveluntuottajan hakemus tulla hyväksytyksi henkilökuljetuspalveluiden dynaamiseen hankintajärjestelmään.
Osallistumispyyntö = Tämä asiakirja liitteineen, johon vastaamalla palveluntuottaja voi jättää osallistumishakemuksensa.
Tarjouspyyntö = Tilaaja lähettää hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt erikseen järjestelmään hyväksytyille palveluntuottajille. Tämä tapahtuu järjestelmän perustamisvaiheen jälkeen.
Tarjoaja = Hankintajärjestelmään hyväksytty palveluntuottaja, joka jättää tarjouksen vastaamalla järjestelmän sisäiseen tarjouspyyntöön.