KEUDNO-2021-5506 / KEUHDNO-2021-14 / Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Deadline: 27/04/2025 16:39 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KEUDNO-2021-5506 / KEUHDNO-2021-14 / Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
29/04/2021 13:45 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
27/04/2025 16:39 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
27/04/2025 16:39 (UTC+03:00)
Organisation
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon terapiapalvelut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakkaille. Palveluita voidaan toteuttaa myös Keski-Uudenmaan lähialueilla palvelun käyttäjien tarpeiden mukaisesti.
Hankinnan kohde ja ehdot ja voimassaolo on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet.
Hankintayksikkö toteuttaa jatkossa terapiapalveluiden kilpailutuksia hankintajärjestelmässä tarpeen mukaan. Päästäkseen mukaan tarjouskilpailuihin palveluntuottajan on tehtävä osallistumishakemus vastaamalla tähän osallistumispyyntöön. Osallistumispyynnön tekeminen ei sido jättämään tarjousta.
Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 31.5.2021 klo 13.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 20 työpäivää. Ensimmäiset hankintajärjestelmän sisäiset tarjouspyynnöt lähetetään, kun ainakin kaikki asetettuun määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset on käsitelty.
HUOM! Hankintayksikkö on 29.5.2020 julkaistulla hankintailmoituksella perustanut terapiapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän. Sen kohteena ovat erityisesti puheterapiapalvelut. Puheterapiapalvelut toteutuvat seuraavissa osissa: 1. Puheterapia-arvio 2. Yksilöpuheterapia 3. Ryhmäpuheterapia 4. Moniammatillinen yhteistyö ja konsultaatio ja 5. Puheterapiapalvelu vuokratyönä. Palveluntuottajia, jotka haluavat tarjota Keusotelle puheterapiapalveluita, kehotetaan hakeutumaan 29.5.2020 perustettuun dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hakeutuminen tapahtuu jättämällä osallistumishakemus täällä: https://tarjouspalvelu.fi/DpsIlmoitus.aspx?p=1254&g=cd46cbbe-ef60-4a7d-96d7-4650ff102f2c&tpID=298952