KEUDNO-2020-2731 / Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä

Deadline: 18/02/2027 13:33 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KEUDNO-2020-2731 / Henkilökohtaisen avun ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden hankinta dynaamisessa hankintajärjestelmässä
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
20/02/2021 11:35 (UTC+02:00)
Deadline for submitting questions
18/02/2027 13:33 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
18/02/2027 13:33 (UTC+02:00)
Organisation
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä. Palvelun tilaajana on Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, johon kuuluvat Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat.
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena on henkilökohtaisen avun palvelut, tukihenkilöpalvelut ja vammaisen asiakkaan hoito- ja huolenpitotyö. Hankinnan kohde ja hankintajärjestelmän toiminta on kuvattu tarkemmin liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän periaatteet. Palvelut on tarkoitettu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän asiakkaille, joilla on vammaisuuteen tai pitkäaikaissairauteen liittyvä tuen tarve.
Palveluntuottajat voivat hakeutua hankintajärjestelmään perustamisvaiheessa ja myöhemmin sen voimassaoloaikana jättämällä osallistumishakemuksen osallistumispyynnön mukaisesti.
Hankintayksikkö varaa dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa 25.3.2021 klo 10.00 mennessä saapuneiden osallistumishakemusten käsittelyyn 15 työpäivää. Hankintayksikkö lähettää ensimmäisen hankintajärjestelmän sisäisen tarjouspyynnön luokassa 1 Henkilökohtaisen avun palvelut. Palvelun sisältö on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelukuvaus Henkilökohtaisen avun palvelut. Tarjouspyyntö lähetetään vasta kun ainakin kaikki edellä ilmoitettuun määräaikaan mennessä saapuneet osallistumishakemukset on käsitelty.
Osallistumishakemukset perustamisvaiheessa tulee jättää 25.3.2021 klo 10.00 mennessä.