KEUDNO-2020-596 / Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Deadline: 18/06/2024 10:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
KEUDNO-2020-596 / Terapiapalveluiden dynaaminen hankintajärjestelmä Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Type of contract notice
Social and other specific services – public contracts - Contract notice (DPS)
Published
31/05/2020 05:35 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/06/2024 10:00 (UTC+03:00)
The deadline for tenders
18/06/2024 10:00 (UTC+03:00)
Organisation
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Description
Hankintajärjestelmässä hankinnan kohteena ovat perusterveydenhuollon ja lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapiapalvelut Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asiakkaille. Hankinnan kohteena ovat myös puheterapiapalveluiden kehittämis- ja asiakasohjauspalvelut. Tilaaja voi päättää toteuttaa kehittämis- ja asiakasohjauspalveluiden hankinnan kokonaan tai osittain liiketoiminnan siirtona, jossa tilaajan henkilöstö siirtyy palveluntuottajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.
Terapiapalveluita ja kehittämis- ja asiakasohjauspalveluita voidaan toteuttaa tilaajan tarpeen mukaan myös henkilöstövuokrauksena. Henkilöstövuokrausta koskevat lisäehdot sopimukseen ja sopimusehtojen soveltaminen henkilöstövuokrauksessa määritellään sitä koskevan hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen tarjouspyynnössä.
Tilaaja toteuttaa tässä hankintajärjestelmässä erityisesti puheterapiapalveluiden tarjouskilpailuja.
Tarjouspyynnöt lähetetään palveluntuottajille, jotka ovat jättäneet osallistumishakemuksensa hankintajärjestelmään ja jotka hankintayksikkö on hyväksynyt siihen päätöksellään.
Tilaaja perustaa muiden lääkinnällisen kuntoutuksen ja perusterveydenhuollon terapiapalveluiden hankintaa varten toisen dynaamisen hankintajärjestelmän.