ROIDNO-2021-1058 / Rovaniemen kaupungin henkilö- ja tavarakuljetuspalveluhankinnat 2021–2027

Deadline: 31/12/2027 00:00 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires you to register for and log in to the service.
ROIDNO-2021-1058 / Rovaniemen kaupungin henkilö- ja tavarakuljetuspalveluhankinnat 2021–2027
Type of contract notice
EU Dynamic Procurement system
Published
30/04/2021 16:10 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2027 00:00 (UTC+02:00)
The deadline for tenders
31/12/2027 00:00 (UTC+02:00)
Organisation
Rovaniemen kaupunki
Description
Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös "hankintayksikkö") on päättänyt kilpailuttaa kuljetuspalveluhankinnat. Hankinnat tullaan kilpailuttamaan dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) puitteissa. Järjestelmä on jaettu kahteen luokkaan:
1) Henkilökuljetukset
2) Tavarakuljetukset
Dynaamisen hankintajärjestelmän toiminta ja hankinnan kohteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 1, Hankinnan kohteen kuvaus. Toimittajat voivat hakea joko yhteen luokista tai molempiin.
Kuljetuspalveluille asetettavat vaatimukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2, Kuljetusten ehdottomat vaatimukset.
Hankinnoissa käytettäviin sopimuksiin sovelletaan JYSE 2014 Palvelut -ehtoja (päivitysversio huhtikuu 2017). Ehdot ovat nähtävillä liitteessä 3.
Tämä dynaaminen hankintajärjestelmä ei koske Rovaniemen joukkoliikenteen eikä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen piiriin kuuluvia kuljetuksia.