HEL 2024-009952 / Linnunlauluntien ulkokuntosali, kokonaisurakka

Deadline: 05/08/2024 13:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
HEL 2024-009952 / Linnunlauluntien ulkokuntosali, kokonaisurakka
Type of contract notice
National procurement notification
Published
10/07/2024 14:43 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
24/07/2024 13:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
05/08/2024 13:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Description
Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa työhön valittu urakoitsija toimii YSE:n ja lainsäädännön tarkoittamana pääurakoitsijan asemassa toimivana päätoteuttajana.
Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista.
Työ tehdään kokonaishintaurakkana.
Työmaa toteutetaan kokonaisuudessaan vähäpäästöisenä työmaana, jonka vaatimukset löytyvät urakkarajaliitteestä.
Suunnitelmissa esitetyt määrät eivät ole tilaajaa sitovia.
Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on rakennuttajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista hinnaltaan halvin.
Tilaajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan alihankkijalla/aliurakoitsijalla on oikeus antaa urakka edelleen alihankintana/aliurakkana. Hankinnan/urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on saatava tilaajan/rakennuttajan kirjallinen suostumus.
Urakka-asiakirjojen mukaisesti töiden tulee olla valmiina ja vastaanotettuna sekä viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat tarkastukset hyväksytysti pidettynä 31.10.2024.