519706 / Koivurannan teollisuusalueen infran rakentamishanke, linjapumppaamo ASENNETTUNA

Deadline: 15/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
519706 / Koivurannan teollisuusalueen infran rakentamishanke, linjapumppaamo ASENNETTUNA
Type of contract notice
National procurement notification
Published
10/07/2024 15:22 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
06/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
15/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Karstulan kunta
Description
Koivurannan teollisuusalueen laajennuksen asemakaavahankkeen sisällöstä yleispiirteisesti
Asemakaavan kokonaispinta-ala on n. 42,3 ha, josta muutosaluetta on 11,5 ha ja laajennusta 30,8 ha.
Karstulan Humpin teollisuusalueen asemakaavan laajentamisen ja osittaisen muutoksen kaavahankkeella muodostuu uusia teollisuustontteja Karstulan kunnan omistamalle Koivuranta-tilalle (226-402-2-861) sekä Konsta ja Irene Heinon säätiön omistamalle Rahkapää-tilalle (226-402-2-151). Samalla jäsennetään uudestaan jo voimassa olevia teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita sekä aluetta palvelevaa katuverkkoa.
Humpin teollisuusalueen asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu korttelit 613-616 ja osa korttelia 12 sekä katu-, suojaviher-, virkistys-, maatalous- sekä pysäköintialuetta.
Alueelle on osoitettu pääosin teollisuusrakennuksille, jolla ympäristö, eli pohjavesialue, asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Valtatien varrelle on osoitettu liike- ja toimitilarakennusten korttelialuetta (KLTY-1/pv), jonne voi myös rakentaa ympäristöhäiriöitä aiheuttamia teollisuus- ja varastorakennuksia.
Myymälätiloja koskevan yleismääräyksen mukaan alueelle voi sijoittaa myymälän kerrosalaa yhteensä enintään 9000 k-m2, josta tilaa vievän erikoistavarakaupan osuus yhteensä enintään 5000 k-m2 ja päivittäistavarakaupan osuus KLTY-1-korttelialueilla yhteensä enintään 4000 k-m2.
Alue liittyy tieverkkoon pääosin uutena vt 13 rakennettavan liittymän ja muun tieverkon kautta. Pohjoisosassa neljä tonttia liittyy tieverkkoon Kajaanintien ja Dyynitien kautta.