519531 / Vuosaaren maantietunnelin varareitin parantaminen

Deadline: 19/08/2024 16:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
519531 / Vuosaaren maantietunnelin varareitin parantaminen
Type of contract notice
National procurement notification
Published
09/07/2024 15:22 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/08/2024 16:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
19/08/2024 16:00 (UTC+03:00)
Organisation
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
Description
Hankinnan kohteena ovat rakentamispalvelut, josta käytetään nimitystä urakka. Urakassa parannetaan nykyistä Vuosaaren maantietunnelin varareittiä Itäväylän ja Kallvikintien liittymässä, Niinisaarentien ja Satamakaaren liittymässä, Niinisaarentien ja Kallvikintien liittymässä, Niinisaarentien ja Porslahdentien liittymässä sekä Kallvikintien Broändanpuron kohdalla. Valittu urakoitsija sitoutuu suorittamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn rakennusurakan ja toimimaan rakennuskohteessa Pääurakoitsijana sekä työmaan turvallisuuden johdosta vastaavana urakoitsijana (päätoteuttajana).
Urakkaan sisältyvät Tilaajan rakennussuunnitelma-asiakirjojen ja urakkaohjelman sisältämät rakennustyöt ja materiaalihankinnat kaikkien urakka-asiakirjojen mukaisesti siten, että työn lopputulos, rakenteet, niiden osat ja käytetyt rakennusaineet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä koskee myös rakenteiden tai niiden osien toimivuutta.
Urakan tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi hankinta-asiakirjoista.
Urakoitsijan nimeämät asiantuntijat muodostavat tiimin, jota käytetään tässä urakassa.
Tilaaja ei sitoudu ostamaan mitään vähimmäismäärää eikä sopimus anna urakoitsijalle yksinoikeutta palvelun tuottamiseen.
AIKATAULU
Urakan rakennustöiden tulee olla täysin valmiina 30.5.2025.
Urakan tulee olla täysin valmis luovutusaineistoineen 13.6.2025. Luovutusaineisto tulee olla tilaajan hyväksymä.