VD/5534/02.08.00.00/2023 / Tietopyyntö / Sähköautojen latausasemien hankinta

Deadline: 20/08/2024 16:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
VD/5534/02.08.00.00/2023 / Tietopyyntö / Sähköautojen latausasemien hankinta
Type of contract notice
Request for information
Published
10/07/2024 09:41 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
20/08/2024 16:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
20/08/2024 16:00 (UTC+03:00)
Organisation
Vantaan kaupunki
Description
Hankinnan kohteena on sähköautojen latauslaitteiden ja -palveluiden hankinta Vantaan kaupungille.
Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen seuraavasti:
Osa-alue 1: Hankinnan kohteena on sähköautojen latausratkaisuun liittyvät tuotteet tilaajan omistukseen. Hankinnan kohteena
on sähköautojen latauslaitteet sekä niihin liittyvät lisätuotteet ja palvelut. Tilaaja määrittelee tarpeen kohde- ja/tai tilauskohtaisesti.
Osa-alue 2: Hankinnan kohteena on sähköautojen latauspalvelu pääosin puolijulkiseen ja julkiseen käyttöön. Palvelu sisältää uuden latauslaitteen, asennuksen, huollon, käyttäjätuen sekä operoinnin.
Tilaaja ei sitoudu sopimuskauden aikana tiettyihin hankintamääriin.
Kilpailutuksen perusteella kumpaankin osa-alueeseen valitaan yksi (1) sopimustoimittaja.
Tietopyynnön liitteenä on hankinnan alustavat kohteen kuvaukset osa-alueesta 1 (Liite 1) Sähköautojen latauslaitteet sekä niihin liittyvät lisätuotteet ja palvelut ja osa-alueesta 2 (Liite 2) Sähköautojen latauspalvelu.