519442 / Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytyksen ja ilmastuksen uusimisen KVR-urakka

Deadline: 16/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
519442 / Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytyksen ja ilmastuksen uusimisen KVR-urakka
Type of contract notice
National procurement notification
Published
10/07/2024 14:28 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
12/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
16/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Rautjärven kunta
Description
Rakennuskohteena on Vihvilänsuon jätevedenpuhdistamon jälkiselkeytyksen ja ilmastuksen uusiminen. Jätevedenpuhdistamo on 1975 valmistunut rinnakkaissaostuslaitos mallia ”VesiSeppo”. Allasratkaisuista on tehty pyöreitä, jossa ilmastusaltaat ovat ulkokehällä ja jälkiselkeytysallas on laitoksen keskellä. Jätevedenpuhdistamo on perusteellisesti saneerattu 1998. Ilmastusaltaassa ja selkeytysaltaassa tehtävien töiden aikana jätevesiä ei voida johtaa näihin altaisiin. Ilmastus- ja selkeytys täytyy ohittaa asennustöiden aikana. Ilmastus ja selkeytys voidaan ohittaa 4 viikon yhtäjaksoisen ajan. Urakoitsijan tulee huomioida tämä työsuunnittelussaan ja esittää ohituksen vaatima aika työmaa-aikataulussaan. Ohitusten ylimenevästä ajasta seuraa urakoitsijalle sakkomaksu 500 € / päivä.
Urakkamuoto on KVR-urakka. Urakkaan sisältyvät kaikki suunnittelutyöt, asennustyöt, SIA- ja IV-työt, sekä kaikki näiden hankinnat. Kaikki töiden suoritukseen liittyvät suojaukset, telineet, yms. tarvikkeet, kuten myös tilapäiset järjestelyt kuuluvat urakoitsijan toimitussisältöön. Kaikkien saneerattujen ja uusittujen laitteiden / osa-alueitten käyttöönottotyöt kuuluvat urakoitsijan toimitussisältöön. Urakoitsijan velvollisuutena on toimittaa toimiva ratkaisu avaimet käteen - periaatteella.
Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen paikan päällä ennen tarjouksen jättämistä. Kohteeseen tutustumisesta voi sopia vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Heikki Riikosen kanssa puh. 0400654803.
Jätevedenpuhdistamon osoite:
Vihvilänkuja 2
56800 Simpele