SEAMK/56/2024 / Sähköinen työsuhde-eturatkaisu

Deadline: 15/08/2024 13:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
SEAMK/56/2024 / Sähköinen työsuhde-eturatkaisu
Type of contract notice
National procurement notification
Published
18/06/2024 15:47 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/07/2024 16:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
15/08/2024 13:00 (UTC+03:00)
Organisation
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Description
Sähköinen työsuhde-eturatkaisu sisältää liikunta- ja kulttuuriedun sekä hyvinvoinnin. Maksuratkaisu sisältää työntekijöiden käytössä olevan mobiilimaksusovelluksen ja sähköisen verkkopalvelun. Palvelukokonaisuus sisältää henkilöstöetujen jakeluhallinnan, maksunvälityksen ja seurannan.
Etujen piirissä on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n päätoiminen henkilöstö (yhteensä n. 400 henkilöä). Henkilöstön määrästä riippuen tarve työsuhde-etuihin saattaa myöhemmin laajentua tai supistua.
Mahdollisista muista lisäpalveluista pyydetään esittämään kuvaus ja hinnoittelu. Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy varaa oikeuden ottaa käyttöön sopimukseen mahdollisesti kirjattavat lisäpalvelut.
Hankintasopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana Tilaajan puolelta 6 kuukauden ja Tarjoajan puolelta 12 kuukauden irtisanomisajalla.
Etujen käyttämisessä noudatetaan Verohallinnon vuosittaisia päätöksiä toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista sekä Verohallinnon ohjetta luontois- ja henkilökuntaetujen hankkimisesta kohdennetuilla maksuvälineillä. Palveluiden käytön, asiakaspalvelun ja teknisen yhteistyön kieli on suomi ja englanti.
Etu on työntekijän sähköisesti käytettävissä olevaa saldoa, joka tilataan ja jaetaan toimittajan palvelun kautta. Työnantaja määrittelee edun määrän ja jakamisen ehdot.
Työntekijällä on mahdollisuus käyttää etuus valitsemallaan tavalla ko. palveluihin.
Edun tilaus tehdään toimittajan ylläpitämässä verkkopalvelussa. Tarjouksessa esitetty ratkaisu mahdollistaa työnantajan keskitetyn tilauksen.
Liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen tarjonnan tulee olla kattava Seinäjoella ja Etelä-Pohjanmaalla. Tarjouksessa tulee ilmoittaa lukumäärät käyttökohteittain.
Edun maksamisessa on oltava mahdollisuus käytönmukaiseen laskutukseen. Käyttämätön saldo palautuu työantajalle.
Tuotteelle/palvelulle asetetut ehdottomat vaatimukset toimivat tarjouksen poissulkuperusteena.