516652 / TIETOPYYNTÖ / MARKKINAVUOROPUHELU / Vedettömien "Helsinki-huussien" puhdistus- ja huoltopalvelut

Deadline: 03/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
516652 / TIETOPYYNTÖ / MARKKINAVUOROPUHELU / Vedettömien "Helsinki-huussien" puhdistus- ja huoltopalvelut
Type of contract notice
Request for information
Published
11/06/2024 16:26 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
25/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
03/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Description
HUOMIO! Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana hankinnan suunnittelua.
Helsingin kaupunki on käynnistänyt vedettömien "Helsinki-huussien" puhdistus- ja huoltopalvelun hankinnan valmistelun ja kutsuu toimittajia markkinavuoropuheluun.
HANKINNAN KOHDE
Helsinki-huussit ovat Helsingin kaupungin omistamia ympärivuotiseen käyttöön suunniteltuja ja rakennettuja kiinteitä, kylmiä ja vedettömiä kuivakäymälärakennuksia, joilla tarjotaan käymäläpalvelua ulkoilijoille luontoalueilla ja alueilla, minne vesivessojen rakentaminen vesi- ja viemäriverkoston puuttuessa ei ole mahdollista.
Tällä hetkellä Helsingissä on kaksi Helsinki-huussia. Huussit sijaitsevat Pornaistenniemessä Vanhankaupunginlahden välittömässä läheisyydessä (os. Katariina Saksilaisen katu) ja Uutelan ulkoilualueella (os. Särkkäniemi / Uutelan kodan yhteydessä). Lisäksi Malmin lentokentälle on valmistumassa kolmas huussi kesällä / syksyllä.
Puhdistuspalvelulla tarkoitetaan kuivakäymälätilojen sekä sisäänkulkukäytävän puhtaanapitoa, pesua (lika), siisteydestä/hygieenisyydestä huolehtimista, materiaalihuoltoa eli WC-paperin, käsidesin, seosaineen ja taululiitujen riittävyydestä huolehtimista sekä töhryjen poistoa sisätiloista.
Huoltopalvelulla tarkoitetaan kompostoivan kuivakäymälämekanismin toimivuudesta huolehtimista, oikea-aikaisia säiliöiden vaihtoja ja siirtoa säilytykseen, kompostoitumisprosessin edistämistä, käymäläjätteen kuljetuksia loppukäsittelypaikkaan sekä nestesäiliön täyttymisen seurantaa ja tyhjennysten tilaamista tai nesteet maastoon suodattavan suodattimen suodatusmateriaalin
vaihtoa.
MARKKINAVUOROPUHELU
Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa markkinatilannetta. Helsingin kaupunki haluaisi kuulla mahdollisten palveluntuottajien ajatuksia kilpailutuksen toteutuksesta ja tarjouspyynnön valmistelusta.
Hankintayksikkö voi esimerkiksi lähettää tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia kommentoitavaksi ilmoittautuneille ja käydä tarkentavia keskusteluja toimittajien kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että markkinavuoropuhelun aikana esitellyt asiakirjat ovat luonnosasiakirjoja. Hankintayksikkö ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta.
OSALLISTUMINEN
Pyydämme markkinavuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita yrityksiä ilmoittautumaan 3.7.2024 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
Otsikoikaa ilmoittautumisviestinne seuraavasti: ”Markkinavuoropuhelu – Helsinki-huussit"
Ilmoittakaa samalla mahdollinen kiinnostuksenne kahdenkeskiseen vuoropuheluun hankinnan valmistelijoiden kanssa sekä yhteyshenkilönne nimi ja sähköpostiosoite.
Markkinavuoropuhelu ja siinä annetut tiedot eivät sido ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Virallinen tarjouspyyntö julkaistaan vasta markkinavuoropuhelujen päätyttyä. Markkinavuoropuhelussa saatuja tuloksia voidaan käyttää hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Markkinavuoropuhelu ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Mikäli markkinavuoropuhelussa kuvattu hankinta päätetään toteuttaa, se saattaa poiketa sisällöltään tai hankintamenettelyn valinnan osalta markkinavuoropuhelun sisällöstä.