516614 / Kolmannen sektorin työllistymistä edistävät palvelut Kokkolassa 2024 - selvitys

Deadline: 30/06/2024 12:24 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
516614 / Kolmannen sektorin työllistymistä edistävät palvelut Kokkolassa 2024 - selvitys
Type of contract notice
Below the national treshold procurement (small scale procurement)
Published
11/06/2024 13:04 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
24/06/2024 12:25 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
30/06/2024 12:24 (UTC+03:00)
Organisation
Kokkolan kaupunki
Description
Kokkolan kaupunginvaltuusto on talousarvion 2024 vahvistamisen yhteydessä päättänyt kolmannen sektorin työllisyyspalveluekosysteemin toiminnan arvioinnista vuoden 2024 aikana.
Selvitystyössä tulisi arvioida kolmannen sektorin työllistymistä tukevien palvelujen tilannetta vuoden 2021 toimintansa lopettaneen Kokkotyö-Säätiön jälkeisessä ajassa. Kolmannen sektorin arvioinnin tulee ottaa kantaa työelämään kuntouttavien palvelujen määrään, palvelujen käyttöasteeseen ja nykyisten toimijoiden mahdollisuuksiin edistää alueen työttömiä siirtymään avoimille työmarkkinoille eri palvelujen avulla. Selvityksen tulisi ottaa kantaa siihen, onko Kokkolassa riittävästi 3. sektorin palveluja saatavilla asiakkaiden tarpeisiin nähden. Selvityksessä ainakin huomioitavia palveluja, joiden kokonaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä tulisi arvioida ovat ammatillisen kuntoutuksen palvelut, kuntouttava työtoiminta, työhönvalmennus, nuorten työapajatoiminta sekä työkokeilu ja palkkatuettu työ.
3. sektorin arvioinnissa voi hyödyntää työllisyyspalvelujen henkilöstön tietoa ja näkemyksiä, sidosryhmiä, asiakasnäkökulmaa sekä tilastotietoa eri lähteistä.
Arvioinnin/selvitystyön tulee sisältää
- arvioinnin Kokkolan 3. sektorin (yhdistykset, säätiöt, järjestöt yms.) työllistymistä edistävien tai työelämään kuntouttavien palvelujen käyttöasteesta ja mahdollisuuksista edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä verrattuna vuoden 2021 tilanteeseen.
- arvioinnin KELA:n ammatillisen kuntoutuksen palvelujen järjestämisen mahdollisuuksista Kokkolassa.
- suositus toimenpiteistä, joilla Kokkolan kaupunki voisi tukea tai edistää 3. sektorin toimijoiden mahdollisuuksia osallistua työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen vuoden 2025 alusta alkaen, kun työllisyyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille.
Selvitystyön tulisi olla valmis 30.11.2024 mennessä.
Tarjoukseen tulee liittää vähintään 3 kpl referenssejä tarjouksen tekijän aiemmista vastaavanlaisista selvitystöistä.
Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.
Valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto, jonka perusteena halvin hinta.
Tarjouksessa tulee esittää selvityksen toimitusaikataulu.