11883 / Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus Pielaveden kunnassa, Ylä- Savon Jätehuolto Oy

Deadline: 27/06/2024 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
11883 / Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus Pielaveden kunnassa, Ylä- Savon Jätehuolto Oy
Type of contract notice
Request for information
Published
11/06/2024 14:28 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
11/06/2024 16:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
27/06/2024 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sansia Oy
Description
Sansia Oy on valmistelemassa osakkaansa Ylä- Savon Jätehuolto Oy:n kanssa hankintaa kiinteistökohtaisesta jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta Pielaveden kunnan alueella.
Tämä on tietopyyntö, jolla hankinnasta kiinnostuneita kutsutaan osallistumaan valmisteluvaiheen markkinavuoropuheluun.
Markkinavuoropuhelu alkaa yleisellä esittelytilaisuudella 28.6.2024 klo 12:00. Tilaisuus järjestetään Teamsin välityksellä.
Yleisessä tilaisuudessa Tilajaa esittelee hankinnan sisältöä tarkemmin ja osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tai kommentteja.
Yleinen tilaisuus kestää noin tunnin ja sen jälkeen on mahdollista sopia toimittajakohtainen keskustelu tilaajan kanssa. Toimittajakohtaiset keskustelut käydään viikon 27 aikana.
Mikäli olette kiinnostuneita keskustelemaan hankinnasta ja tuomaan oman näkökantanne esille, pyydämme lähettämään ilmoittautumisen 27.6.2024 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen:
Ilmoittautuneille toimitetaan Teams-linkki ilmoittautumisajan päätyttyä.
TÄMÄ EI OLE ENNAKKOILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ.
TÄLLÄ TIETOPYYNNÖLLÄ EI PYYDETÄ TARJOUKSIA, VAAN KUTSUTAAN HANKINNASTA KIINNOSTUNEITA TARJOAJIA MARKKINAVUOROPUHELUUN.
Tämä tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon markkinavuoropuhelussa esille tulleita näkemyksiä tarjouskilpailun laadinnassa.
Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Vuoropuheluun osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ei vaikuta Toimittajan asemaan tarjouskilpailussa.
Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta.