516031 / Hervannan seurakuntakeskuksen kiintokalusteiden, sisäovien, sähköpielien sekä siirtoseinien puuosa- ja maalauskorjaus

Deadline: 07/08/2024 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
516031 / Hervannan seurakuntakeskuksen kiintokalusteiden, sisäovien, sähköpielien sekä siirtoseinien puuosa- ja maalauskorjaus
Type of contract notice
National procurement notification
Published
11/06/2024 13:13 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
17/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
07/08/2024 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä
Description
Urakka on tilaajan erillishankinta ja se käsittää suunnitelmissa merkittyjen kiintokalusteiden, puurakenteisten sisäovien sekä siirtoseinien puuosien korjauksen ja pintakäsittelyn suunnitelmien mukaisesti.
Kunnostuksen kohteet käyvät ilmi tämän tarjouspyynnön lopussa olevassa asiakirjaluettelossa mainituista suunnitelma-asiakirjoista.
Lukkojen ja pintahelojen kunnostuksen sekä siirtoseinien mekanismin ja tiivisteiden kunnostuksen tilaaja hankkii erikseen. Kirkkosalin penkkien ja alttarikalusteen kunnostus on erillinen hankinta ja se ei ole mukana tässä tarjouspyynnössä.
Kunnostus voidaan tehdä pääosin paikan päällä. Kunnostusurakoitsijan tulee sopia pääurakoitsijan kanssa työn ajoituksesta, tilojen käytöstä sekä työmaalla toimimisesta. Kunnostusurakoitsija voi halutessaan kuljettaa kunnostettavia kalusteita sekä niiden osia omalle verstaalleen.
Tilaajalla osoittaa tarvittaessa kunnostajalle varastotilan kalusteiden mahdollista välivarastointia varten Nokialta Nansotalosta.
Hervannan kirkko ja samaan projektiin kuuluva Hervannan vapaa-aikakeskus on työmaa-aluetta. Työmaalla käynti sekä tuleva työmaalla tapahtuva kunnostaminen on sovittava pääurakoitsija Rakennusliike J. Malm Oy:n edustajien kanssa:
vastaava työnjohtaja Tapio Paajoki, puh. 050 373 9562, [email protected]
työmaamestari Mika Rajahalme, puh. 050 436 5900, [email protected]
Hervannan kirkko on kuvattu sekä sisä- että ulkopuolelta. Kuvamateriaali löytyy KeloTwin Oy:n Totius-järjestelmästä ja sen saa käyttöön pyytämällä osoitteesta [email protected]