514758 / Tietopyyntö: Sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihtohoitojen ja immunoadsorptiohoitojen laitteet ja tarvikkeet

Deadline: 09/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
514758 / Tietopyyntö: Sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihtohoitojen ja immunoadsorptiohoitojen laitteet ja tarvikkeet
Type of contract notice
Request for information
Published
11/06/2024 12:07 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
08/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
09/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Tuomi Logistiikka Oy
Description
Huom.! Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö markkinakartoitusta varten. Tietopyyntöön ei anneta tarjouksia, vaan osallistumalla ilmoitetaan halukkuudesta osallistua hankinnan suunnitteluun. Tietopyyntöön osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta.
Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta, eikä vastaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytys myöhempään kilpailutukseen osallistumiselle, eikä vaikuta tarjoajan asemaan siinä.
***
Tuomi Logistiikka Oy valmistelee kilpailutusta sentrifuugitekniikalla tehtävien plasmanvaihtohoitojen ja immunoadsorptiohoitojen laitteista ja tarvikkeista Pirkanmaan hyvinvointialueelle. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoilta saatavissa olevia kyseisiä tuotteita ja niiden toimittajia.
***
Kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on esitetty ennakkokysymyksiä, joihin annettuja vastauksia sekä kaikkia hankintayksikölle lähetettyjä materiaaleja käsitellään luottamuksellisesti.
Tietopyyntöön vastanneita tarjoajia kutsutaan esittelemään tuotteistoaan etäyhteyden (Teams) välityksellä.
Huom.! Tilaisuus ei ole yritysesittely, vaan siinä keskitytään ainoastaan kilpailutuksen kohteena olevaan tuotteistoon.
***
Varsinaisen tarjouspyynnön alustava julkaisuajankohta täsmentyy myöhemmin.