514738 / TIETOPYYNTÖ - Läpivalaisu- ja tavanomaisiin röntgentutkimuksiin soveltuva kuvantamislaite

Deadline: 31/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
514738 / TIETOPYYNTÖ - Läpivalaisu- ja tavanomaisiin röntgentutkimuksiin soveltuva kuvantamislaite
Type of contract notice
Request for information
Published
11/06/2024 14:16 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
12/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
31/07/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Description
Tämä ilmoitus on TIETOPYYNTÖ.
Tämä ilmoitus ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun toteuttamisesta
osana hankinnan suunnittelua. Osallistuminen markkinavuoropuheluun ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä
myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön osallistuneille toimittajille
ei makseta korvauksia osallistumisesta. Tietopyyntöön annetut vastaukset eivät ole julkisia ja ne käsitellään luottamuksellisesti.
Pohteen Hankintapalvelut valmistelee kilpailutusta vuoden 2024 aikana koskien läpivalaisu- ja tavanomaisiin röntgentutkimuksiin soveltuvaa kuvantamislaitetta joka on tarkoitus
ottaa käyttöön OYS:n uudessa sairaalassa.
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on selvittää muun muassa markkinoilla olevien läpivalaisu- ja tavanomaisiin röntgentutkimuksiin soveltuvien kuvantamislaitteiden tarjontaa,
ominaisuuksia sekä hintatasoa.
TIETOPYYNNÖSSÄ Tarjoajalta pyydetään esitteiden ja teknisten tietojen lisäksi selvitystä seuraavista asioista:
- selvitys sairaaloista ja -klinikoista, joissa laitteet ovat käytössä Suomessa, muissa Pohjoismaissa ja/tai Baltiassa
- selvitys laitteiston soveltuvuudesta läpivalaisututkimuksiin ja natiiviröntgentutkimuksiin
- selvitys pystyasennossa tehtävien läpivalaisututkimusten (mm. defekografia, nielemisen funktiotutkimus) onnistuminen kuvauslaitteella
- selvitys laitteiston soveltuvuudesta lasten läpivalaisututkimuksiin
- selvitys onko röntgenputki ylä- vaiko alapuolinen (alapuolinen putki edellytetään)
- selvitys thoraxkuvauksen suorittamisesta: sisältyykö kokonaisuuteen pystythoraxteline, miten kuvaus puoli-istuvassa asennossa onnistuu
- selvitys kuvausdetektorien enimmäismäärästä ja mahdollisuudesta kuvata irtodetektorilla
- selvitys laitteiden hinnoista käyttökustannuksineen (käytettävät ohjelmistot, tarvikkeet ja varaosat)
- selvitys laitteiden tuotetuesta/käyttötuesta
- selvitys laitteiden huolto-organisaatiosta ja huollon vasteajoista
- selvitys laitteiden huoltosopimusmahdollisuuksista ja -kustannuksista.
Lisäksi pyydämme Tarjoajalta esimerkkejä siitä, miten markkinoilla olevien läpivalaisu- ja tavanomaisiin röntgentutkimuksiin kykeneviä kuvantamislaitteiden käytettävyys- tai
toiminnallisuusominaisuuseroja kannattaisi tai tulisi
vertailla.
Olemme jatkossa valmiita myös yksityiskohtaisempaan esittelyyn ja tapaamiseen laitteistojen tiimoilta.
Toivomme, että esittelyt pidettäisiin paikan päälle OYS:ssa. Ajankohdaksi esittelylle on alustavasti suunniteltu alkusyksyä 2024, mutta asiaa tarkastellaan tarkemmin vielä myöhemmässä vaiheessa.
Pohteen Hankintapalvelut ei tee tämän TIETOPYYNNÖN perusteella hankintaa, vaan kartoittaa tällä TIETOPYYNNÖLLÄ
markkinoilla olevia läpivalaisu- ja tavanomaisiin röntgentutkimuksiin kykeneviä kuvantamislaitteita, laitteiden Tarjoajia sekä laitteiden hintatasoa käyttö-
ja huoltokustannuksineen.
Tähän TIETOPYYNTÖÖN annetut vastaukset eivät ole julkisia. Pyydämme kuitenkin Tarjoajaa merkitsemään liitteisiin
LIIKESALAISUUS, mikäli TIETOPYYNTÖÖN
annetut vastaukset liitteet sisältävät liikesalaisuuksia.