514651 / TIETOPYYNTÖ / MARKKINAVUOROPUHELU / Älyroska-astiat ja astioiden hallinnointisovellus

Deadline: 25/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
514651 / TIETOPYYNTÖ / MARKKINAVUOROPUHELU / Älyroska-astiat ja astioiden hallinnointisovellus
Type of contract notice
Request for information
Published
11/06/2024 16:28 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
25/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Description
HUOMIO! Tämä ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan ilmoitus markkinavuoropuhelun käynnistämisestä osana hankinnan suunnittelua.
Helsingin kaupunki on käynnistänyt aurinkoenergialla toimivien älyroska-astioiden ja astioiden hallinnointiin käytettävän sovelluksen hankinnan valmistelun ja kutsuu toimittajia markkinavuoropuheluun.
HANKINNAN KOHDE
Älyroska-astioiden vuokraus ja astioiden hallinnointipalvelun hankinta Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan yleisten alueiden kunnossapidon vastuualueelle.
MARKKINAVUOROPUHELU
Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on kartoittaa älyroska-astioiden ja niiden hallinnointisovelluksen hankintaa koskevaa markkinatilannetta. Helsingin kaupunki haluaisi kuulla mahdollisten toimittajien ajatuksia kilpailutuksen toteutuksesta ja tarjouspyynnön valmistelusta.
Hankintayksikkö voi esimerkiksi lähettää tarjouspyyntöasiakirjojen luonnoksia kommentoitavaksi ilmoittautuneille ja käydä tarkentavia keskusteluja toimittajien kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että markkinavuoropuhelun aikana esitellyt asiakirjat ovat luonnosasiakirjoja. Hankintayksikkö ei maksa korvausta markkinavuoropuheluun osallistumisesta.
OSALLISTUMINEN
Pyydämme markkinavuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita toimittajia vastaamaan tietopyynnön liitteenä oleviin Tilaajan esittämiin kysymyksiin 25.6.2024 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen [email protected]
Vaihtoehtoisesti voitte osallistua ilmoittamalla kiinnostuksenne sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]
Otsikoikaa ilmoittautumisviestinne seuraavasti:
”Markkinavuoropuhelu – Älyroska-astioiden ja astioiden hallinnointisovelluksen hankinta".
Ilmoittakaa samalla mahdollinen kiinnostuksenne kahdenkeskiseen vuoropuheluun hankinnan valmistelijoiden kanssa sekä yhteyshenkilönne nimi ja sähköpostiosoite.
Markkinavuoropuhelu ja siinä annetut tiedot eivät sido ketään siihen osallistuvaa tahoa, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Virallinen tarjouspyyntö julkaistaan vasta markkinavuoropuhelujen päätyttyä. Markkinavuoropuhelussa saatuja tuloksia voidaan käyttää hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Markkinavuoropuhelu ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan hankintaa. Mikäli markkinavuoropuhelussa kuvattu hankinta päätetään toteuttaa, se saattaa poiketa sisällöltään tai hankintamenettelyn valinnan osalta markkinavuoropuhelun sisällöstä.
Pyydämme ilmoittamaan, mikäli vastauksenne sisältää liikesalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa. Pyydämme yksilöimään ja merkitsemään ko. tiedot selvästi.