11670 / TIETOPYYNTÖ Pelastustoimen pakkasvaatteet

Deadline: 07/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
11670 / TIETOPYYNTÖ Pelastustoimen pakkasvaatteet
Type of contract notice
Request for information
Published
18/06/2024 14:53 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/06/2024 14:55 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
07/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Sansia Oy
Description
Sansia Oy valmistelee pakkasvaatteiden hankintaa pelastuslaitoksille. Tämä ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tietopyyntö mahdollisille tarjoajille. Tietopyynnön tarkoituksena on kartoittaa markkinoita ja kerätä tietoa sekä toimittajien kommentteja, jotta mahdollinen tuleva tarjouskilpailu voitaisiin toteuttaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietopyynnöllä ei pyydetä, eikä siihen anneta, tarjouksia.
Hankintayksikölle esitettyihin kommentteihin ja lisäkysymyksiin ei vastata. Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä suorittamaan varsinaista hankintaa tai toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla. Hankintayksikkö ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia tarjouspyynnön laadinnassa.
Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta tai mahdolliseen markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistumisesta. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido toimittajaa tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.