513781 / Näyttelysuunnittelun hankinta Joensuun museolle, Joensuun kaupunki

Deadline: 20/08/2024 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
513781 / Näyttelysuunnittelun hankinta Joensuun museolle, Joensuun kaupunki
Type of contract notice
National procurement notification
Published
18/06/2024 14:56 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/07/2024 15:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
20/08/2024 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Description
Hankintaa koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin jäljempänä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.