512254 / Digistudion laitehankinta

Deadline: 31/05/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
512254 / Digistudion laitehankinta
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
15/05/2024 14:53 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
24/05/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
31/05/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy
Description
Itä-Suomen liikuntaopisto toteuttaa ajalla 1.1.2024-30.6.2026 Euroopan unionin osarahoittaman (ESR+ -rahoitus) SportEdu- Tulevaisuuden osaamista liikunta-alalle-kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on kehittää liikunta-alan täydennyskoulutuksia vastaamaan nykyistä paremmin tulevaisuuden työtehtävien osaamisvaatimuksia sekä lisätä koulutusten houkuttelevuutta ja saavutettavuutta. Hankkeen yhtenä toimenpiteenä toteutetaan monipuolinen ja teknisesti nykyaikainen digistudio eri käyttäjäryhmien hyödynnettäväksi.
Itä-Suomen Liikuntaopisto / SportEdu- hankkeen hankinnan kohde on monipuoliseen käyttöön soveltuvan digistudion laitteisto. Hankinta sisältää erilaiset audiovisuaaliset laitteet ja muun teknisen varustelun, jotka mahdollistavat laadukkaan digitaalisen sisällön tuotannon ja koulutuksen toteuttamisen liikunta-alan ammattilaisille.
Tavoitteena on toteuttaa laadukkaiden ja kustannustehokkaiden laitehankintojen avulla monipuolinen digistudio, joka mahdollistaa online- ja hybridiopetuksen sekä ohjauksen, sähköisten koulutus-, ohjaus- ja valmennusmateriaalien tuottamisen. Tavoitteena on toteuttaa Digistudio laitteineen elokuun 2024 puoleen väliin mennessä.
Päätöksenteon perusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tilaus tullaan tekemään halvimman kokonaistarjouksen tehneeltä tarjoajalta.