512134 / Saukkolan liikennealueiden alueurakka 2024-2026 ( 2027) ( 2028)

Deadline: 06/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
512134 / Saukkolan liikennealueiden alueurakka 2024-2026 ( 2027) ( 2028)
Type of contract notice
National procurement notification
Published
15/05/2024 16:04 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
27/05/2024 15:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
06/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Lohjan kaupunki
Description
Urakka käsittää tarjouspyyntöasiakirjoihin (liitteineen) merkittyjen katujen ajoratojen,
jalkakäytävien, yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden, katuviheralueiden,
pysäköintialueiden kunnossapitotyöt.
Urakoitsija on velvollinen suorittamaan urakka-alueella yksikköhintaluettelossa
mainittuja lisä- ja muutostöitä tarjouksessa mainituilla yksikköhinnoilla. Myös nämä
työt edellytetään tehdyiksi tehtäväkorteissa selostetuilla tavoilla.
Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa suorittamaan urakka-alueella myös
yksikköhintaluettelossa mainitsemattomia lisä- ja muutostöitä.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden supistaa urakan laajuutta tai tehdä työn tai jokin
sen osa itse tai tilata työn muilta toimijoilta.
Urakkaan kuuluvat työt on jaoteltu katualueiden talvi- ja kesähoitoa, sekä talvihoitoa
koskeviin tehtäviin.