511679 / Tehtaankatu 32, Kokkola - haitta-aineiden purkutyöt

Deadline: 24/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
511679 / Tehtaankatu 32, Kokkola - haitta-aineiden purkutyöt
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
11/06/2024 11:32 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
19/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
24/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kokkolan kaupunki
Description
Hankinnan kohteena on osoitteessa Tehtaankatu 32, 67100 Kokkola sijaitsevan omakotitalon haitta-aineiden purkutyö tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.
Hankinta sisältää tarjouspyynnön liitteissä esitettyjen asbestia ja/tai PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutyön, jätteiden poiskuljettamisen ja jätteenkäsittelyn, tarvittavien suojausten / osastointien toteuttamisen materiaaleineen, tarvittavien ilmoitusten laatimisen ja muiden mahdollisten työn toteutukseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen kokonaisuudessaan.
Kaikilla asbestipurkutöitä tekevillä työntekijöillä tulee olla AVI:n hyväksymä asbestipurkajan pätevyys ja purkutyöt suorittavalla yrityksellä tulee olla AVI:n myöntämä asbestipurkutyölupa.
Lopputilanteessa kaikki tarjouspyynnön liitteissä mainitut haitta-aineita sisältävät materiaalit on purettu asianmukaisesti ja jätteet on kuljetettu loppusijoituspaikkaan.
Tarjoaja vastaa tarvitsemansa sähkön ja veden järjestämisestä kohteeseen.
Työn suoritusaika on heinäkuussa 2024.