HEL 2024-006509 / Mittauskaluston käyttöturvapalveluiden hankinta

Notice summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
HEL 2024-006509 / Mittauskaluston käyttöturvapalveluiden hankinta
Type of contract notice
Direct national procurement
Published
15/05/2024 15:58 (UTC+03:00)
Organisation
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Description
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala hankkii mittalaitteistojen käyttöturvapalvelut Geotrim Oy:ltä.
Kaupunkiympäristön toimialalle on hankittu vuosien 2011–2023 aikana kaupunkimittauksen käyttöön tarkoitettua Trimble-tuoteperheeseen kuuluvaa mittauskalustoa, kuten takymetrejä, GNSS-vastaanottimia ja maastotietokoneita. Nämä hankinnat eivät ole kuitenkaan sisältäneet kaluston ohjelmistolisensseihin, huoltoon, tarkistuksiin ja varaosiin liittyviä palveluita. Tämän takia on tarpeen hankkia erikseen kalustolle nämä palvelut sisältävä käyttöturvasopimus.
Hankintaa koskeva sopimus on voimassa enintään 48 kuukautta.
Sopimuskauden alkaessa sopimus on voimassa määräaikaisena 12 kuukautta kerrallaan, ja sen voimassaolo jatkuu 12 kuukautta kerrallaan, jollei sopimusta irtisanota ennen edellisen sopimuskauden loppua.
Käyttöturvasopimuksen vuosihinta on nykyisellä kalustomäärällä 32 500 euroa. Näin olleen koko hankinnan arvo on 48 kuukauden laskettuna enintään 130 000 euroa. Sopimuksen kohteena olevan kaluston määrä tulee todennäköisesti vähenemään sopimuskaudella, minkä seurauksena sopimushinta tulee todennäköisesti laskemaan sopimuskauden kuluessa.