D/1728/02.08.00.00/2024 / ELTY Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen toteuttamien valmennuspalvelujen osto

Deadline: 31/12/2024 15:42 (UTC+02:00)
To deadline:

Summary of the invitation to participate

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
D/1728/02.08.00.00/2024 / ELTY Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelujen toteuttamien valmennuspalvelujen osto
Type of contract notice
National Dynamic Procurement notification
Published
15/05/2024 17:45 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
31/12/2024 15:42 (UTC+02:00)
Deadline for tenders
31/12/2024 15:42 (UTC+02:00)
Organisation
Jyväskylän kaupunki
Description
Kyseessä on hankintalain (1397/2016) kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.
Tämän hankintajärjestelmän sisällä tullaan kilpailuttamaan kolme (3) erilaista valmennusta, jotka on suunnattu Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun työnhakija-asiakkaille. Jokaiseen valmennukseen valitaan kolme (3) palveluntuottajaa. Palveluntuottaja voi jättää tarjouksensa kaikkiin kolmeen valmennukseen, mutta voi tulla valituksi vain yhteen valmennukseen palveluntuottajaksi. Tarjouspyynnössä tulee lukea etusijajärjestys, jonka mukaan valinta valmennusten välillä tehdään, mikäli palveluntuottaja tulee valituksi kaikkiin kolmeen valmennukseen.
Kolme samaan valmennukseen valituksi tullutta palveluntuottajaa muodostavat palveluntuottajarekisterin, jonka sisällä tilaaja (Jyväskylän kaupungin Työllisyyspalvelut) tekee asiakaskohtaisia valmennustilauksia tilaajan harkinnan ja asiakkaan toiveiden mukaan tarve ja saatavuus huomioiden. Kaikki tilaukset tapahtuvat tilaajan toimesta hankintajärjestelmä Cloudiassa.
Palvelut ovat yksilövalmennuksia, joiden kesto on maksimissaan 12 tuntia asiakastyötä. Palveluiden tavoitekesto on kuusi (6) viikkoa. Asiakkaan tavoitteiden mukainen palvelu sisältää henkilökohtaisia tapaamisia viikoittain. Henkilökohtaiset tapaamiset järjestetään asiakkaan toiveen mukaisesti joko lähitoteutuksena Jyväskylässä tai verkkototeutuksena etäyhteyksin. Palveluntuottajalta vaaditaan mahdollisuutta lähitoteutuksen tuottamiseen Jyväskylässä. Palveluita voidaan toteuttaa osittain myös ryhmämuotoisena, mutta palvelun tulee sisältää yksilöllistä ohjausta vähintään puolet palvelun määrästä. Palvelua voidaan ostaa asiakkaalle tarvittaessa lisää, mutta jatko-ohjauksen tarpeen arvioi aina Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun omavalmentaja.
Palveluiden kohderyhmänä ovat Jyväskylän työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat työnhakija-asiakkaat, jotka tarvitsevat yksilöllistä tehostettua tukea työllistymistilanteensa edistämiseksi. Valmennuskieli on suomi tai tarvittaessa englanti. Myös muut valmennuskielet ovat mahdollisia asiakkaan tarpeen mukaan, mutta ne eivät kuitenkaan toimi edellytyksenä palveluntuottajan valinnalle. Palveluntuottaja ilmoittaa kielivaihtoehtonsa palveluntuottajaksi hyväksymisen jälkeen Jyväskylän työllisyyspalveluille toimittamassaan esitteessä.
Palvelut eivät ole työnhakijoille lakisääteisiä palveluita, eivätkä ne siksi velvoita asiakasta osallistumaan. Tämän lisäksi palvelut eivät myöskään ole subjektiivinen oikeus työnhakija-asiakkaillemme. Näin ollen asiakasohjaus palveluihin tapahtuu aina Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajien harkinnan kautta. Palvelut voidaan toteuttaa asiakkaan käynnissä olevan muun työllistymistä edistävän palvelun rinnalla täydentävinä palveluina. Tässä tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että nämä palvelut eivät sisälly käynnissä olevaan, työllistymistä edistävään palveluun tai työsuhteen osalta sovittuihin työkokeilutunteihin tai työaikaan.