508300 / Tarjouspyyntö - Masterplan suunnitelman laatiminen

Deadline: 30/05/2024 23:59 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
508300 / Tarjouspyyntö - Masterplan suunnitelman laatiminen
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
15/05/2024 14:43 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
23/05/2024 23:59 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
30/05/2024 23:59 (UTC+03:00)
Organisation
Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Description
Palvelu – Masterplan suunnitelman laatiminen
Pyydämme teiltä tarjousta Nurmeksen Vihreän teollisuuden alueelle kohdistetusta palvelusta – Masterplan suunnitelman laatimisesta. Kyseessä on pienhankinta.
Taustaa hankkeesta
Vihreä siirtymä, elintarviketeollisuus ja teollisuuden tuottavuus ovat Nurmeksen elinkeinojen monipuolistamisen ja kilpailukyvyn kannalta keskeisiä tekijöitä, joista Vihreän teollisuuden alueen toimintaympäristön kehittäminen Masterplanin avulla, mahdollistaen Vihreän teollisuuden alueen laajentamiseen tähtäävät investoinnit, alueen kehittäminen hiilineutraaliksi teollisuusalueeksi ja mahdollistaa siten uusien yritysten sijoittumisen alueelle ja alueen laajentumisen entistä merkittävämmäksi Vihreän teollisuuden keskittymäksi.
Vihreän teollisuuden alueen liiketoimintojen kehittäminen mahdollistaen uusien, vihreään siirtymään ja hiilineutraaliin tuotantoon liittyvien liiketoimintojen aloittaminen ja kehittäminen ja yritysverkostojen muodostuminen ja laajentuminen niin, että alueen energiantuotanto ja -kulutus ovat tasapainossa, samoin sivuvirtojen hyödyntäminen suhteessa niiden syntymiseen.
Parantaa yritysten tuottavuutta ja lisätä tehtävillä toimenpiteillä alueen työpaikkoja ja yritysten kilpailukykyä
Hankkeen tuloksena Nurmeksen Vihreän teollisuuden alueen laajennus- ja kehittämissuunnitelma (Masterplan) on valmistunut ja sen perusteella alueesta on tuotettu visuaalinen markkinointimateriaali.
Hankkeen toiminta-aika 01.03.2024-31.05.2026
Yksityiskohtainen tarjouspyyntö on liitteenä (pdf muodossa)