OUKA/3577/02.08.01/2024 / Yhteiskehittämisen työpajat OIA-ekosysteemille

Deadline: 09/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
OUKA/3577/02.08.01/2024 / Yhteiskehittämisen työpajat OIA-ekosysteemille
Type of contract notice
Lightened procurement (with scoring)
Published
24/05/2024 11:06 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
10/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
09/08/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Oulun kaupunki
Description
Tämä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.
BusinessOulu (jäljempänä myös "Tilaaja") pyytää tarjoustanne yhteiskehittämisen työpajojen toteuttamiseen OIA-ekosysteemille tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.
Oulun innovaatioallianssi (OIA) on Oulun alueen keskeisten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden yhteenliittymä. OIA on valinnut kolme painopistealuetta: digitaalisuus kaupunkiympäristön muutoksessa, OuluHealth ja kestävä kiertotalous. Nämä kohdealat rakentuvat kärkiohjelmista (10 kpl), joissa kehittämistyö tapahtuu. Lisätietoa OIA:sta www.ouluninnovaatioallianssi.fi
Tämä hankinta liittyy Tietoon perustuvan innovaation alustat -hankkeeseen (EAKR).
Tietoon perustuvan innovaation alustat ovat yrityksille tarkoitettuja palveluita, joissa ennakointi- ja markkinatieto liitetään osaksi muita yrityspalveluita ja yhteiskehittämis- ja kokeilupalveluita. Avoimen innovaation periaatteiden mukaiset haastelähtöiset innovaatiotapahtumat eivät jää yksittäisiksi tapahtumiksi, vaan niiden ympärille muodostuu palvelukokonaisuuksia, joita yritysten on helppo käyttää. Kokeilu- ja kehittämisympäristöt muotoutuvat yritysten tarpeiden perusteella.
Hankinnan kuvaus:
OIA toteuttaa yhteiskehittämisen työpajoja syksyn 2024 aikana OIA:n kärkiohjelmien tiimeille, yritysklustereiden jäsenille, projektitiimeille, yrityksille ja muille tkio-toimijoille. Työpajojen tarkoituksena on lisätä OIA:n kehittämistyöhön asiakas- / käyttäjäymmärrystä. Tähän pääsemiseksi tarvitaan lisää yhteiskehittämisen osaamista ja tietoa soveltuvista toimintatavoista ja hyödynnettävistä työkaluista. Lisääntyneen yhteiskehittämisosaamisen avulla tiimit ja yritykset voivat parantaa oman toimintansa asiakaslähtöisyyttä ja kirkastaa tarjoamaansa.
Työpajat ovat osa OIA:n sopimuskauden 2021-27 puoliväliarviointia ja loppukauden toiminnan kirkastamista.
Tällä tarjouskilpailulla hankitaan työpajojen sisällön tarkentaminen, työpajaohjelman yksityiskohtaisempi suunnittelu yhdessä Tilaajan kanssa ja toteutuksen fasilitointi.
Sisällöllä tarkoitetaan aihepiirejä, joihin työpajassa perehdytään. Fasilitoinnilla tarkoitetaan työpajojen käytännön toteutusta: tietoiskut, osallistaminen ja vuorovaikutus sekä työpajojen tulosten yhteenvedot ja raportointi. Toteutuksen tulee sisältää aihepiirin luentotyyliset osuudet, mutta sisältö ei voi olla vain luennointia. Työpajat toteutetaan suomen kielellä.
Työpajoja toteutetaan syys-marraskuussa 2024 yhteensä 3 kpl, kunkin työpajan kesto on noin 2-3 h eli vajaa puoli päivää.
Työpajat järjestetään lähitilaisuuksina Oulussa. Osallistujien osallistuminen myös etänä mahdollista, mutta ensisijaisesti kannustetaan osallistumaan paikan päällä. Tilaaja vastaa työpajojen käytännön järjestelyistä ja viestinnästä.
Työpajojen aihepiirit:
- Yhteiskehittäminen perusteet: mitä on yhteiskehittäminen - ja mitä se ei ole? Miksi yhteiskehittämistä tehdään? Miksi on hyvä tietää mitä asiakas / palvelun käyttäjä tarvitsee? Miten tietoa käytetään?
- Yhteiskehittämisen työskentelyperusteet, työkalut, menetelmät ja fasilitointi. Miten yhteiskehittämistä tehdään? Mitkä keinot toimivat?
- Yhteiskehittäminen ja tiedolla johtaminen: miten tietoa hankitaan ja käytetään?
- Palveluprosessin kehittäminen ja mittaaminen: mikä toimii ja mikä ei?
Nämä aihepiirit jaetaan työpajoihin siten, että painopiste on kahdessa ensimmäisessä aihepiirissä (perusteet ja menetelmät).
Työpajoihin osallistuvilla voi olla oma "case" yhteiskehitettävänä, mutta se ei ole osallistumisen vaatimus. Työpajojen yhteydessä varaudutaan lyhyesti ohjaamaan / sparraamaan osallistujien mahdollisia omia caseja. Ei tapauskohtaista ohjausta, vaan yhteisesti.
Tarjoaja laatii työpajasarjan toteutussuunnitelman, joka pisteytetään. Suunnitelman laajuus on enintään viisi (5) PowerPoint-diaa.
Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena, eli päätöksenteon perusteena on 100 % laatu.