179/02.08.00.00.00/2024 / Kauniaisten kaupungin viherrakennus- ja hoitotyöt (puitesopimus)

Deadline: 24/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
179/02.08.00.00.00/2024 / Kauniaisten kaupungin viherrakennus- ja hoitotyöt (puitesopimus)
Type of contract notice
National procurement notification
Published
03/04/2024 15:28 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
15/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
24/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kauniaisten kaupunki
Description
Pyydämme avoimella hankintamenettelyllä tarjoustanne Kauniaisten kaupungin erikseen tilattavista viherrakennus- ja hoitotöistä kaudelle 1.6.2024–31.5.2026. Kohteita on useita ja urakoitsijalla on 2 vuoden takuu tehtyihin rakennustöihin. Tilaajalla ei ole esittää sitovaa arviota hankinnan tulevasta rahallisesta arvosta, eikä tilaajalla ole määräostovelvoitetta. Työt ovat kertaluonteisia eikä niitä voi välttämättä yhdistää yhtäjaksoiseksi työskentelyajaksi.
Tilattavat työt ovat pääasiassa viherrakentamiseen, mutta myös viheralueiden kunnossapitoon liittyviä töitä. Kunnossapitotyöt sisältävät kitkentä-, haravointi-, kanttaus- ja leikkaustöitä, tuentatöitä ja kasvinsuojelutöitä. Ammattikäyttöön luokiteltujen kasvinsuojeluaineiden osto ja käyttö on edellyttänyt kasvinsuojelututkinnon suorittamista marraskuusta 2015 lähtien (TUKES).
Tarjouspyyntöasiakirjat
- Tämä tarjouspyyntökirje
- Tarjouslomake
- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998*
- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (2018). Maa-, pohja- ja
kalliorakenteet*
- InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (2017). Päällys- ja pinta-
rakenteet*
- InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 2 Järjestelmät ja
täydentävät osat*
- Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT '17*
- Viheralueiden kunnossapidon yleinen työselostus VKT´21*
- Viheralueiden kunnossapitoluokitus RAMS 2020*
*merkittyjä asiakirjoja ei ole liitetty tarjouspyyntöaineistoon. Tarjoaja on velvollinen tutustumaan asiakirjoihin ennen tarjouksen antamista.
Hankintailmoitus on julkaistu 3.4.2024 julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) ja Kauniaisten kaupungin internetsivulla: https://www.kauniainen.fi/tarjouspyynnot/. Tarjouspyyntöaineisto (tämä tarjouspyyntökirje ja tarjouslomake) on saatavana Cloudia Tarjouspalvelu- toimittajaportaalissa.