505184 / Metsäbiotalouden arvoverkostoa vahvistavien yritysten haku

Deadline: 14/04/2024 23:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
505184 / Metsäbiotalouden arvoverkostoa vahvistavien yritysten haku
Type of contract notice
Small scale procurement
Published
02/04/2024 17:10 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
05/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
14/04/2024 23:00 (UTC+03:00)
Organisation
Business Joensuu Oy
Description
Hankinnan kohteena on metsäbiotalouden arvoverkostoa vahvistavien yritysten haku Joensuun seudulle.
Hankinnan tavoitteena on tunnistaa ja kontaktoida Joensuun metsäbiotalouden toimijaverkostoa täydentäviä yrityksiä,
- joilla on innovatiivista osaamista ja/tai teknologisia ratkaisuja puhtaaseen energiantuotantoon tai -varastointiin tai biopohjaisten materiaalien valmistukseen. Puhtaaksi energiaksi luetaan tässä biomassan energiakäyttö, aurinko- ja tuulivoima, vesivoiman uudet innovaatiot ja vetytalouden ratkaisut.
- jotka ovat vähintään 5 vuotta alalla toimineita vakiintuneita yrityksiä.
- jotka toimivat jo Suomessa, Pohjoismaissa ja/tai Euroopassa.
- joiden päämääränä on liiketoiminnan kasvu kansainvälisillä markkinoilla.
- joille liiketoiminnan investoinnit, sijoittuminen ja/tai TKI-toimintojen käynnistäminen Joensuun seudulla tuo lisäarvoa.
- jotka ovat valmiita jatkokeskustelemaan investoinneista/sijoittumisesta Joensuun seudulle Business Joensuu Oy:n ja sen kumppaneiden kanssa.
Hankintaa on kuvattu yksityiskohtaisemmin liitteenä olevassa tarjouspyynnössä.