HML/1500/02.08.08/2024 / TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Opetustarvikkeet

Deadline: 30/04/2024 15:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary of the request for information

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
HML/1500/02.08.08/2024 / TIETOPYYNTÖ / MARKKINAKARTOITUS: Opetustarvikkeet
Type of contract notice
Request for information
Published
02/04/2024 13:54 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
18/04/2024 13:04 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
30/04/2024 15:00 (UTC+03:00)
Organisation
Hämeenlinnan kaupunki
Description
Olemme tekemässä Hämeenlinnasta Suomen parasta julkista hankkijaa! Näin ollen haluamme, että tässä tietopyynnössä kuvattu mahdollinen tuleva hankintammekin tulee olemaan Suomen paras. Siihen tarvitsemme avuksi toimijoita, jotka arvostavat rehellistä ja avointa vuoropuhelua hankintayksikön kanssa, jotka nauttivat kilpailusta ja jotka haluavat edustaa oman alansa huippua.
Kaikki tässä ilmoituksessa (tietopyynnössä) olevat tiedot ovat alustavia, joten ne eivät sido Hämeenlinnan kaupunkia mitenkään.
HANKINNAN ALUSTAVA KUVAUS
Hämeenlinnan kaupunki suunnittelee kilpailuttavansa sellaiset opetustarvikkeet, joista kaupungilla ei ole muuta sitovaa hankintasopimusta, kuten kaupungin omaa hankintasopimusta tai yhteishankintayksikön yhteishankintasopimusta. Mahdollinen tarjouskilpailu toteutuu aikaisintaan loppuvuodesta 2024.
Tällaisia opetustarvikkeita ovat näillä näkymin tekstiilityön tarvikkeet (kankaat, langat, jne.), ompelukoneet, teknisen työn tarvikkeista ainakin puutavara, oppimisen tuen välineet sekä matematiikkavälineet.
Tietopyynnöllä selvitetään mahdollisen hankinnan toteuttamista ja kerätään tietoa hankintaa varten. Tietopyynnön tavoitteena on saada tietoa alan toimijoista, jotta mahdollinen tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti.
ILMOITTAUTUMINEN
Kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan kiinnostuksensa hankintaan osallistumisesta Tarjouspalvelu-portaalin kautta. Tietopyyntöön vastaaminen ei ole edellytyksenä mahdolliseen myöhemmin järjestettävään tarjouskilpailuun osallistumiselle.
Ilmoittautumiset tulee tehdä 30.4.2024 klo 15.00 mennessä.
MUUT TIEDOT
Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua, vaan kyseessä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö.
Tämä ilmoitus ei velvoita Hämeenlinnan kaupunkia toteuttamaan varsinaista hankintaa.
Hankinnan kohdetta ja/tai aikataulua tarkennetaan myöhemmin, joten hankinnan kohde ja/tai aikataulu voi muuttua. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä tarjouskilpailuun osallistumista eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan tarjouskilpailussa. Hämeenlinnan kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun osallistumisesta.