LPR/441/02.08.02/2024 / Lappeenrannan kaupungin ajoratojen massamerkintätyöt 2024-2025

Deadline: 17/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
LPR/441/02.08.02/2024 / Lappeenrannan kaupungin ajoratojen massamerkintätyöt 2024-2025
Type of contract notice
National procurement notification
Published
03/04/2024 15:36 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
09/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
17/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Lappeenrannan kaupunki
Description
Lappeenrannan kaupunki pyytää Teiltä tarjousta ajoratojen massamerkintätöistä (kuumamassa) vuosille 2024-2025 yksikköhintaisena kokonaisurakkana seuraavien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti liitteenä olevalla tarjouslomakkeella (= "Määrä- ja yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake" -asiakirja) .
Työhön valittava urakoitsija toimii YSE 1998 mukaisena päätoteuttajana vastuineen ja velvollisuuksineen.
Tarjous on annettava liitteenä olevalla "Määrä- ja yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake" -asiakirjalla sen ohjeita noudattaen. Hintojen tulee sisältää mm. kaikki merkintätöissä tarvittavat työt aputöineen, materiaaleineen ja liikennejärjestelyineen (ks. urakkaohjelman kohta "Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat" sekä "Määrä- ja yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake" -asiakirjan ohje).
Työmäärät on ilmoitettu "Määrä- ja yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake "-asiakirjassa arvioituina määrinä ja tarjousten vertailu tapahtuu ilmoitetuilla yksikkömäärillä. Ilmoitetut määrät ovat ohjeellisia eivätkä ne sido/ velvoita hankintayksikköä/ Tilaajaa tilaamaan ko. merkintöjä/ merkintätöitä tai määriä. Hankintayksikkö/ Tilaaja pidättää oikeuden vähentää tai lisätä määriä. Tarjoushintojen tulee olla kiinteät koko sopimuskauden ajan.
Tilaaja luovuttaa urakoitsijalle työkohdeluettelot ja työkohdekartat, joista ilmenee työkohteittain urakkaan kuuluvat työmäärät. Tietojen luovutusaikataulusta sovitaan urakan aloituskokouksessa. Ajokaistojen viivan paikanmittauksen ja merkinnän suorittaa Tilaaja.
Rakennusurakan sisältö on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevissa tarjouspyyntö-/ suunnitelma-asiakirjoissa.