504541 / Paikkatietojärjestelmän hankinta Iitin kunnalle

Deadline: 12/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
504541 / Paikkatietojärjestelmän hankinta Iitin kunnalle
Type of contract notice
National procurement notification
Published
15/05/2024 15:31 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
29/05/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
12/06/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Iitin kunta
Description
Iitin kunnan nykyinen paikkatietojärjestelmä on puutteellinen ja koostuu usean eri toimittajan ohjelmista. Tämä hankaloittaa päivittäistä työntekoa erityisesti maankäytön suunnittelun, yhdyskuntatekniikan, rakennusvalvonnan ja maaomaisuuden hallinnan osalta, kun aineistoa ei saada tarkasteltua yhtäaikaisesti. Paikkatiedon käsittelyyn ei tällä hetkellä ole ohjelmaa, joten mm. karttaesitysten tekeminen on kömpelöä tai mahdotonta.
Tavoitteena on hankkia kokonaisjärjestelmä kattamaan teknisen toimialan tarpeet. Tavoitteena on säilyttää nykyisinkin käytössä oleva Lupapiste myös jatkossa. Myös mittaustiedon käsittelyssä hyödynnettävä 3D-Win pidetään käytössä jatkossakin. Varsinaisia kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun työvälineitä ei tarvita, mutta työkalut konsulteilta tilattujen suunnitelmien käsittelyyn tarvitaan.
Lisäksi huomioidaan opetus ja kasvatustoimialan tarpeet väestötietojen hyödyntämisessä. Muut toimialat hyödyntävät paikkatietoa lähinnä päätöksenteon tukena.
Järjestelmän toiminnalliset vaatimukset on kuvattu käyttäjätarinoina liitteessä 2.
Paikkatietojärjestelmän tulee kytkeytyä seuraaviin kunnan järjestelmiin:
- Asianhallintajärjestelmä Dynasty 10
- Lupapiste: Rakennusvalvonnan lupien hakeminen, jatkossa mahdollisesti myös katu- ja sijoituslupien hakeminen.
- 3D-Win: Mittaustieto käsitellään ensin 3D-Winissä. Ei ole rajapintaa, mutta siirtotiedostoformaattia täytyy pystyä lukemaan.
- Visma Aquila Oy, Intime: Rakennusvalvonnan lupamaksujen, hulevesimaksujen ja maanvuokrien tiedot viedään Intimeen laskutusta varten. Laskutus tehdään tiedostona, jonka paikkatietojärjestelmä muodostaa, ja se luetaan tietyllä toiminnolla Intimeen. Toiminto voidaan ajastaa, jolloin Intimestä käydään katsomassa kyseinen ajo ja tehdään laskutukseen liittyvät toimet. Tarkempi kuvaus tarjouspyynnön liitteenä.
- Routa: Infran kunnossapitojärjestelmä. Mahdollista saada rajapinnan kautta tilannekuvatietoa kunnossapidosta. Routa-järjestelmän tarjoama REST/JSON -rajapinta mahdollistaa erilaisten kunnossapitotöiden tilannekuva-tiedon hakemiseen kolmannen osapuolen järjestelmille.
- Lahti Aqua, Trimblen järjestelmä: Iitin vesihuoltoa koskeva paikkatieto on Lahti Aquan hallussa ja se pitää saada näkymään myös rajapinnan kautta Iitin järjestelmässä. Iitin kunta toimittaa Lahti Aqualle pohjakartan ja kaavat. Lahti Aquan NIS-dataa on saatavissa WFS-rajapintapalvelusta.