502311 / VAV/ Julkisivupesut 2024

Deadline: 25/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
502311 / VAV/ Julkisivupesut 2024
Type of contract notice
National procurement notification
Published
03/04/2024 16:23 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
20/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
25/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
VAV Asunnot Oy
Description
Hankintayksikön tavoitteena on hankkia Vantaalla sijaitsevien VAV-konserniin kuuluvien asuinkiinteistöjen julkisivupesuja , jotka on määrä toteuttaa vuoden 2024 aikana lokakuun loppuun mennessä.
Osa 1 asuinkiinteistöjen julkisivupesuja suoritetaan kohteissa: Ruukuntekijäntie 12, Ruukuntekijäntie 10, Ruukuntekijäntie 8, Minkkitie 16 päiväkodin julkisivu,Kylämiehenkuja 2 ja Pehtoorintie 11.
Kiinteistökohtainen työselitys, jonka perusteella tarjouslaskenta suoritetaan, löytyy kiinteistökohtaisesti tämän tarjouspyynnön liitteistä. Jokaisesta julkisivupesusta lasketaan talokohtainen hinta.
Osa-alueen urakkasumma muodostuu kaikkien osa-alueen kiinteistöjen yhteenlasketusta hinnasta. Hankinta kohdistetaan osatarjouskohtaisesti edullisimmalle toimittajalle. Tarjous jätetään tarjouspalvelu.fi- tarjouslomakkeelle.
Tarjoajan kannalta huomioitavaa on, että tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki tässä tarjouspyynnössä esitetyt sopimusehdoiksi määritellyt soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot.
Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, kohteiden esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.
Jätetyt tarjoukset käsitellään erikseen kukin omana osanaan. Tarjousten käsittelyvaiheet ovat seuraavat:
1. Tarjousten avaaminen (Ei ole julkinen tilaisuus) 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen
Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjous tulee tarjoajia sitovaksi, kun Tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.
Jokaisesta julkisivupesuta laaditaan osa-aluekohtainen tilaus josta selviää kiinteistökohtainen hinta.