502301 / VAV/ Pihakäytävien ja autopaikka-alueiden asfaltointi ja päällystekorjaukset 2024

Deadline: 25/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
502301 / VAV/ Pihakäytävien ja autopaikka-alueiden asfaltointi ja päällystekorjaukset 2024
Type of contract notice
National procurement notification
Published
02/04/2024 16:29 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
20/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
25/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
VAV Asunnot Oy
Description
Hankintayksikön tavoitteena on hankkia Vantaalla sijaitsevien VAV-konserniin kuuluvien pihakäytävien ja/tai autopaikka-alueiden asfaltointi ja päällystekorjaukset jotka on määrä toteuttaa vuoden 2024 aikana marraskuuhun mennessä.
Osa 1 pihakäytävien ja/tai autopaikka-alueiden asfaltointi ja päällystekorjaukset suoritetaan kohteissa Kylväjänkuja 7, Terhotie 6, Luhtimäki 2, Nyyrikintie 7, Ruusuvuorenkuja 3 Marsinkuja 4, Vaunukalliontie 2, Ponikuja 4, Laaksotie 20, Maarikunnaantie 19 ja Ohratie 1.
Kiinteistökohtainen työselitys, jonka perusteella tarjouslaskenta suoritetaan, löytyy kiinteistökohtaisesti tämän tarjouspyynnön liitteistä. Jokaisesta kiiinteistön pihakäytävien ja/tai autopaikka-alueiden asfaltointi ja päällystekorjauksesta lasketaan talokohtainen hinta. Osa-alueen urakkasumma muodostuu kaikkien osa-alueen kiinteistöjen yhteenlasketusta hinnasta. Hankinta kohdistetaan osatarjouskohtaisesti edullisimmalle toimittajalle. Tarjous jätetään tarjouspalvelu.fi- tarjouslomakkeelle.
Tarjoajan kannalta huomioitavaa on, että tarjottujen hintojen tulee sisältää kaikki tässä tarjouspyynnössä esitetyt sopimusehdoiksi määritellyt soveltuvuus- ja kelpoisuusehdot.
Mikäli yksikään saaduista tarjouksista ei vastaa tarjouspyyntöä tilaajan edellyttämällä tavalla, taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei tilaaja voi hyödyntää tarjouskilpailun tuloksia, tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Tarjouksen tekemisestä, kohteiden esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta.
Jätetyt tarjoukset käsitellään erikseen kukin omana osanaan. Tarjousten käsittelyvaiheet ovat seuraavat 1. Tarjousten avaaminen (Ei ole julkinen tilaisuus) 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu 5. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 6. Hankintasopimuksen solmiminen.
Hankintayksikkö pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tarjous tulee tarjoajia sitovaksi, kun Tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.
Jokaisesta asfalttikorjauksesta laaditaan osa-aluekohtainen tilaus josta ilmenee kiinteistökohtaiset hinnat.