KAJDNO-2024-379 / Peuraniemen valvomorakennus, LVI urakka (sivu-urakka)

Deadline: 29/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
To deadline:

Summary

Viewing all the information requires that you register and log in to the service.
KAJDNO-2024-379 / Peuraniemen valvomorakennus, LVI urakka (sivu-urakka)
Type of contract notice
National procurement notification
Published
03/04/2024 14:26 (UTC+03:00)
Deadline for submitting questions
22/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Deadline for tenders
29/04/2024 12:00 (UTC+03:00)
Organisation
Kajaanin kaupunki
Description
Kajaanin kaupunki / Kajaanin Vesi pyytää urakkatarjoustanne Peuraniemen valvomorakennuksen LVI-urakasta siten, että kohde voidaan luovuttaa tilaajalle täysin valmiina urakkalaskenta-aineiston mukaisessa laajuudessa.
Hanke käsittää valmistuessaan 143,5 m2 laajuisen uudisrakennuksen. Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana ja muiden urakoiden (LVI, sähkö ja AU) tarjoamat urakat ovat pääurakoitsijalle alistettuja sivu-urakoita.
Hankkeen rakennusaika on 3.6.2024-15.12.2024.
Tarjouspyynnön liitteenä olevan asiakirjaluettelon mukainen laskentamateriaali on ladattavissa tarjouspyynnössä olevan linkin kautta.
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden korvauksetta hylätä kaikki tarjoukset, mikäli katsoo sen jostain syystä tarpeelliseksi.
Lisätietokysymykset esitetään tarjouspalvelun kautta.